NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Akreditovaný kurz Výživový poradce

 

 

              Web je přesměrován na nový: www.nutri.academy

Všechny aktuálně vypsané kurzy naleznete na novém webu

 

Během studia všech typů kurzů vás k autorizované státní zkoušce adekvátně připravíme. Přípravné materiály a skripta již jsou v ceně zkoušky. Využijte zvýhodněných balíčků na kurzy!!! U některých typů kurzů si můžete státní zkoušku zakoupit již ve zvýhodněném balíčku, je ovšem nutné na náš účet uhradit plnou cenu zvýhodněného balíčku do 3 pracovních dnů od odeslání přihlášky.

 

14 900,- plně distanční kurz ukončený presenční akreditovanou státní zkouškou

10 900,- - plně distanční kurz ukončený Certifikátem (v spučasné době plně postačuje k otevření živnosti)

19 900,- presenční  i distanční výuka, ukončeno presenční akreditovanou státní zkouškou Výživový poradce. Státní zkouška opravňuje k provozování živnosti, žadatelům o zaměstnání v oboru a hlavně ke spolupráci se zdravotními pojišťovnami.

 8000,-  samostatný administrativní poplatek za Autorizovanou státní zkoušku Výživový poradce (1 termín)

 

Úspěšné absolventy Státní zkoušky z profesní kvalifikace Výživový poradce v případě zájmu ihned napojíme na spolupráci se zdravotními pojišťovnami.


Charakteristika studijního programu

Obor Poradce pro výživu, výživový specialista, nutriční specialistaje perfektním začátkem v cestě za zdravým životním stylem. Tento kurz je určen všem kteří chtějí zdravě žít, cítit se dobře ve svém vlastním těle a orientovat se v šílených marketingových propagandách potravinářského a farmaceutického průmyslu. Vždyť každý z nás chce objektivně vědět, jaké potraviny nakupovat, co vařit, jak si sestavit optimální jídelníček pro sebe, pro svou rodinu a své známé.  
V základním rekvalifikačním kurzu Poradce pro výživu, který je akreditován Ministerstvem školství, klademe velký důraz na praktickou část výuky, kterou vedou odborníci z řad akademických pedagogů a profesionálních nutričních poradců s dlouholetou praxí. Disponujeme vlastními skripty a výukovými materiály, které jsou zpracovány tak, aby metodiku pochopil opravdu každý a aby každý zvládl udělat standardní zkoušku Poradce pro výživu. Naši posluchači mohou ihned po absolvování kurzu zahájit činnost profesionálního poradce pro výživu.

Kurz Poradce pro výživu nabízíme i 100% on-line, více o tomto typu studia ZDE:

Kurz můžete navštěvovat i "jen tak " pro sebe, brát jej jako svůj osobní rozvoj a investici do svého zdraví. Užijete si přednášky, seznámíte se s partou podobně smýšlejících lidí a zaručeně se nebudete nudit, protože informací i praxe je opravdu hodně. Naším mottem je: Buď výživovým poradcem především sám sobě! Během kurzu Poradce pro výživu si pod vedením lektorů sestavíte svůj vlastní výživový plán a budete moct zkonzultovat svoje názory a zkušenosti s klasickou i alternativní výživou, případně očistnými kúrami. Pokud se tak rozhodnete, nemusíte dokonce ani dělat zkoušky.

A pro ty, co to myslí s poradenskou prací vážně a chtějí do budoucna čerpat příspěvky ze zdravotních pojišťoven, je v systému vzdělávání a odbornosti od dubna 2019 novinka, Autorizovaná státní zkouška Výživový poradce. My máme oprávnění od Ministerstva zdravotnictví k realizaci těchto státních zkoušek, můžete si je u nás udělat. Více o státních zkouškách ZDE.

Pro absolventy základního kurzu Poradce pro výživu nabízíme navazující akreditovaná studia – Life style kouč, Lektor zdravého životního stylu a různé nástavbové i on-line kurzy.

 


Kurz Poradce pro výživu

Obsah kurzu je dán akreditačním spisem nebo je přímo uveden u typu daného kurzu. Akteditovaný kurz Poradce pro výživu je vždy ukončen standardní zkouškou. Po kurzu je možné dodělat si i Autorizovanou státní zkoušku Výživový poradce nebo ji již zakoupit ve zvýhodněném balíčku spolu s kurzem (viz. dole Ceník). Akreditovaný kurz nabízíme v tzv. kombinované formě studia (presenční výuka v daném místě a datu + on-line výuka v čase, který se hodí vám). Pro výuku máme vlastní skripta, výukové materiály i výuková videa, žádné další knihy již tedy nepotřebujete. Kurz Poradce pro výživu nabízíme také 100% on-line - bližší popis tohoto typu studia naleznete ZDE:

Cílem kurzu jepředevším naučit absolventy správně pracovat s klientem – měření skladby těla, hodnocení tělesné stavby, stanovení rychlosti metabolismu; umět zhodnotit výsledky biochemických a imunologických vyšetření klienta, vyhodnotit nutriční potřebu (kolik a jakých potravin má daný člověk za den sníst). Absolventi budou umět navrhnout individuální výživový plán dle potřeb a fyzické kondice a aktivity klienta. Dále absolventi budou ovládat výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (mládež, muži, ženy, senioři, manažeři, rekreační sportovci, trenéři, cvičitelé, sportovci) a budou umět zhodnotit a doporučit/nedoporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů.

Absolventi se dále budou orientovat ve speciálních výživových trendech (vegetariánství, veganství, vitariánství a tzv. raw strava, racionální strava, makrobiotická strava), budou ovládat základní teorie nutričních strategií v prevenci civilizačních nemocí (kardiovaskulárních chorob, diabetu, obezity, osteoporózy, karcinomu tlustého střeva apod.) a budou mít obsáhlou znalost redukční výživy (komplexní přístup k řešení obezity – vhodná výživa, časové rozvržení jídel, kognitivně-behaviorální přístup k odbourání psychických stresových faktorů, navržení vhodných fyzických aktivit). Posluchači také budou umět intepretovat a aplikovat poznatky o očistných kúrách a detoxikaci těla, včetně odkyselení. 


Cílová skupina

 • pro každého člověka, kterého zajímá zdravý životní styl ať již osobně nebo profesně
 • v rámci osobního rozvoje pro získání kvalitních, marketingem nezkreslených informací o potravinách a výživě
 • pro provozovatele potravinářských podniků, výrobce a distributory doplňků stravy, výrobce potravin
 • pro podnikatele a zaměstnavatele, kteří chtějí zabezpečit kvalitní výživu, zdraví, správný životní styl a díky tomu vysokou výkonnost svých zaměstnanců
 • pro provozovatele restaurací, jídelen a školního stravování
 • pro kuchaře, číšníky a barmany
 • pro absolventy středních a vyšších odborných škol, studenty a absolventy vysokých škol
 • pro trenéry a instruktory fitness a aerobiku
 • pro lázeňské pracovníky, maséry a wellness poradce
 • pro nutriční terapeuty
 • pro širokou laickou veřejnost

Odbornou kvalifikaci absolvent musí prokázat vysokou kvalitou vědomostí a znalostí potřebných pro práci v oboru lidské výživy. Kurz si však můžete udělat jen tak, sami pro sebe. Rádi vám pak vystavíme Potvrzení o účasti či Certifikát.


 

Obsah kurzu Výživový poradce, akreditace MŠMT-8129/2019-1/105

(150 školních hodin, kombinovaná forma výuky)

Úvod do výživy člověka

Historie výživy v průběhu vývoje lidstva, vliv výživy na zdraví a vývoj člověka, výživové nároky v průběhu života

Základy biochemie

Základní pojmy a terminologie v oblasti výživy:  sacharidy, cukry, vláknina, bílkoviny, tuky, vitaminy a stopové prvky, minerální látky, jejich doporučený příjem, navržení individuálního příjmu, jejich obsah v potravinách, metabolismus živin

Fyziologie

Funkce a stavba vnitřních orgánů, trávení a vstřebávání jednotlivých živin, fungování našeho těla z hlediska trávení, fyziologie tárvicí soustavy

Technologie potravin

Jak se potraviny vyrábějí, zpracovávají a co se do nich přidává. Odhad výživové hodnoty jednotlivých potravin, odhad obsahu jednotlivých živin. K dispozici je program Fitlinie s rozsáhlou databází potravin, ve kterém budeme navrhovat konkrétní jídelníčky.
Cereálie a výrobky z nich, luštěniny, okopaniny,  zpracování masa a masných výrobků, mlékárenské technologie (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků, sýrů, másla), technologie tuků (suroviny, rafinace), nové typy potravin – biopotraviny, geneticky modifikované potraviny.

Bezpečnost a značení potravin

Úprava potravin a příprava pokrmů, správná hygienická manipulace s potravinami, uchování potravin, chemické látky v potravinách - cizorodé loátky, aditiva, kontaminanty), značení potravin

Základy výživy člověka

Výživové dávky a doporučení u různých skupin obyvatelstva a individuální nutriční potřeby a doporučení. Praxe - nácvik navržení stravovacích a pohybových plánů. Zásady racionální výživy.

Specifika výživy některých subpopulací

Výživa těhotných a kojících žen a dětí do 6ti let, výživa ve stáří, sportovní výživa. Praxe - nácvik navržení jídelníčků.

Doplňky stravy

Přehled, formy, doporučení pro jednotlivé cílové skupiny. K tomuto tématu máme zpracovaná vlastní výuková skripta, která obdrží všichni posluchači kurzu jako zvláštní bonus.

Alternativní směry ve výživě

Přehled, doporučení a suplementace pro jednotlivé cílové skupiny. Vegetariánství, veganství, suplementace, vitariánství a tzv. raw food, adt.

Dietní stravovací režimy

Metabolický syndrom, prevence kardiovaskulárních onemocnění, diabetes mellitus, osteoporóza, nejčastější alergie a intolerance, tvorba konkrétních racionálních jídelníčků s pomocí profesionálního nutričního software. Každý posluchač si v rámci kurzu vlastnoručně vytvoří takovýto jídelníček a naučí se ho vytvořit i pro své klienty, zákazníky nebo rodinné příslušníky.

Psychika a výživa

Jak bojovat s tím, co je v hlavě. Potravní chování, psychogenní poruchy příjmu potravy. Koučink jako účinný nástroj k řešení psychologických aspektů výživy.

Detoxikace organismu

Odkyselení, detoxy a půsty

 

Práce s klientem

Moderní diagnostické metody ve výživě, hodnocení stavu výživy klienta, somatotypy, nutriční software a kalorické tabulky, vstupní pohovor a náležitosti práce s klientem. Typologie klienta, různé tělesné typy, měření vybraných tělesných znaků, stanovení výživového stavu člověka – diagnostika. Pro diagnostiku je využit lékařsky certifikovaný přístroj Jawon Medical nebo Inbody (analogie přístroje Bodystat, který znáte z televizních obrazovek). Každý posluchač je na přístroji změřen a naučí se interpretovat výsledky měření - stanovení množství tuku v těle, stanovení množství aktivní tělesné hmoty, stanovení minimální individuální energetické potřeby. Analýza stávajícího jídelníčku a interpretace/zdůvodnění chyb - každý posluchač se naučí vyhodnotit svůj vlastní jídelníček, vyhodnotit v něm chyby a navrhnout sám pro sebe optimální řešení stavovacího i pohybového plánu. Každý posluchač se naučí totéž vyhodnotit a navrhnout pro své klienty, zákazníky nebo rodinné příslušníky.

Stravovací plány a jejich tvorba

Praktický nácvik. V rámci kurzu obdrží každý účastník i vzorové jídelníčky.

Specifika stravovacích plánů

Sportovní výživa, energetické požadavky, potřeby základních živin při různých typech sportů, potřeby tekutin a elektrolytů při různých typech sportů, potřeby vitaminů a minerálních látek při různých typech sportů, výživové doplňky, nejčastější chyby v jídelníčku sportovců, analýza chyb, tvorba konkrétních jídelníčků. Každý posluchač se naučí tvořit sportovní jídelníčky, případně je propojit s tréninkovými cíli.

Stravování v nestandardních situacích, redukční výživa a současné dietní trendy

Vyhodnocení stávajícího jídelníčku, analýza chyb, nové nastavení, tvorba konkrétních redukčních jídelníčků, rýsování ve sportu, různé typy diet - keto a low carb stravování. Energetický výdej a jak ho měřit. Optimální tepová frekvence pro hubnutí. Cvičení, které funguje. Monitoring výsledků. Odkyselení. Vhodné doplňky stravy. Co jíst a co nejíst při hubnutí a rýsování. Praktická tvorba jídelníčku.

 

Výživa dětí, těhotných a kojících žen

Specifika výživy dětí, upevňování stravovacích návyků u dětí, vhodné a nevhodné potraviny, spolupráce rodičů, dětská obezita, sportující děti. Stravování v těhotenství a při kojení - doplňky stravy, vhodné a nevhodné potraviny.

 

Vedení poradny a záznamů

Osobnost, typologie, typové studie a příklady z praxe, provoz výživové poradny. Zkušenosti s klienty, co funguje a nefunguje. GDPR.

 


Doklad o ukončení vzdělání

Absolventům bude vydáno Osvědčení o rekvalifikaci Poradce pro výživu. Držitelé tohoto osvědčení mohou pracovat v nutričních poradnách, welness a fitness centrech, beauty centrech a salonech, v nemocnicích a jako osobní poradci. Toto osvědčení slouží jako podklad pro vydání Živnostenského listu na volnou živnost "Poradenství" - Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. Po kurzu lze také absolvovat Autorizovanou státní zkoušku Výživový poradce, po jejím úspěšném absolvování získáte Osvědčení o státní zkoušce (tedy máte o "papír" navíc), výhodou je budoucí spolupráce se zdravotními pojišťovnami, neboť je tato zkouška autorizovaná Ministerstvem zdravotnictví, které má tuto oblast v jurisdikci.


Doporučujeme

Tento kurz je vhodné propojit s rekvalifikačním kurzem Life style kouč, horké zahraniční novinky.


Přihláška

Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky zde.

Kurz Poradce pro výživu školíme v roce 2022 pouze v Praze a v Hradci Králové. Vyberte si prosím studium v příslušném městě, dostanete se tak k termínům kurzu. V některých městech nemusí být aktuálně kurzy vypsány.


 


Odborný garant

Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
NutriAcademy, s.r.o.