NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Rekvalifikační kurz: Poradce pro výživu

Místa konání kurzu Poradce pro výživu

Vyberte město, ve kterém byste rádi absolvovali naše kurzy a klikněte na něj na mapce. V případě, že se nerozbalí žádné konkrétní termíny, nejsou prozatím v daném městě vypsány. Zkuste tedy raději jiné místo konání kurzů. Aktuálně je možnost se hlásit do Prahy.  V ostatních městech budeme školit od jara 2021 ( Brno, Hradec Králové, Olomouc a Kroměříž). Všechny tyto kurzy končí standardními zkouškami, výstupem je Osvědčení o rekvalifikaci.

Kurz Poradce pro výživu je také možno absolvovat 100% on-line, ukončen je Certifikátem (bez zkoušek, ale je nutné splnit všechny on-line úkoly zadané během kurzu). 

Ke každému typu studia kurzu Poradce pro výživu (kombinovaná forma, individuální forma, 100% on-line forma) je možno si dodělat státní zkoušku Výživový poradce, akreditovanou Ministerstvem zdravotnictví, blíže o zkoušce ZDE.

Během studia všech typů kurzů vás k autorizované státní zkoušce adekvátně připravíme. Přípravné materiály a skripta již jsou v ceně zkoušky. Využijte zvýhodněných balíčků na kurzy!!! U některých typů kurzů si můžete státní zkoušku zakoupit již ve zvýhodněném balíčku, je ovšem nutné na náš účet uhradit plnou cenu zvýhodněného balíčku do 5ti pracovních dní od odeslání přihlášky.

 

12 900,- akreditovaný kurz ukončený standardní zkouškou

16 900,- akreditovaný kurz ukončený standardní zkouškou + autorizovaná státní zkouška Výživový poradce (1 termín)

  9 900,-  100% on-line kurz Poradce pro výživu

13 900, 100% on-line kurz Poradce pro výživu + autorizovaná státní zkouška Výživový poradce

5000,- Autorizovaná státní zkouška Výživový poradce (1 termín)


Charakteristika studijního programu

Obor Poradce pro výživu, výživový specialista, nutriční specialistaje perfektním začátkem v cestě za zdravým životním stylem. Tento kurz je určen všem kteří chtějí zdravě žít, cítit se dobře ve svém vlastním těle a orientovat se v šílených marketingových propagandách potravinářského a farmaceutického průmyslu. Vždyť každý z nás chce objektivně vědět, jaké potraviny nakupovat, co vařit, jak si sestavit optimální jídelníček pro sebe, pro svou rodinu a své známé.  
V základním rekvalifikačním kurzu Poradce pro výživu, který je akreditován Ministerstvem školství, klademe velký důraz na praktickou část výuky, kterou vedou odborníci z řad akademických pedagogů a profesionálních nutričních poradců s dlouholetou praxí. Disponujeme vlastními skripty a výukovými materiály, které jsou zpracovány tak, aby metodiku pochopil opravdu každý a aby každý zvládl udělat standardní zkoušku Poradce pro výživu. Naši posluchači mohou ihned po absolvování kurzu zahájit činnost profesionálního poradce pro výživu.

Kurz Poradce pro výživu nabízíme i 100% on-line, více o tomto typu studia ZDE:

Kurz můžete navštěvovat i "jen tak " pro sebe, brát jej jako svůj osobní rozvoj a investici do svého zdraví. Užijete si přednášky, seznámíte se s partou podobně smýšlejících lidí a zaručeně se nebudete nudit, protože informací i praxe je opravdu hodně. Naším mottem je: Buď výživovým poradcem především sám sobě! Během kurzu Poradce pro výživu si pod vedením lektorů sestavíte svůj vlastní výživový plán a budete moct zkonzultovat svoje názory a zkušenosti s klasickou i alternativní výživou, případně očistnými kúrami. Pokud se tak rozhodnete, nemusíte dokonce ani dělat zkoušky.

A pro ty, co to myslí s poradenskou prací vážně a chtějí do budoucna čerpat příspěvky ze zdravotních pojišťoven, je v systému vzdělávání a odbornosti od dubna 2019 novinka, Autorizovaná státní zkouška Výživový poradce. My máme oprávnění od Ministerstva zdravotnictví k realizaci těchto státních zkoušek, můžete si je u nás udělat. Více o státních zkouškách ZDE.

Pro absolventy základního kurzu Poradce pro výživu nabízíme navazující akreditovaná studia – Life style kouč, Lektor zdravého životního stylu a různé nástavbové i on-line kurzy.

 


Kurz Poradce pro výživu

Obsah kurzu je dán akreditačním spisem nebo je přímo uveden u typu daného kurzu. Akteditovaný kurz Poradce pro výživu je vždy ukončen standardní zkouškou. Po kurzu je možné dodělat si i Autorizovanou státní zkoušku Výživový poradce nebo ji již zakoupit ve zvýhodněném balíčku spolu s kurzem (viz. dole Ceník). Akreditovaný kurz nabízíme v tzv. kombinované formě studia (presenční výuka v daném místě a datu + on-line výuka v čase, který se hodí vám). Pro výuku máme vlastní skripta, výukové materiály i výuková videa, žádné další knihy již tedy nepotřebujete. Kurz Poradce pro výživu nabízíme také 100% on-line - bližší popis tohoto typu studia naleznete ZDE:

Cílem kurzu jepředevším naučit absolventy správně pracovat s klientem – měření skladby těla, hodnocení tělesné stavby, stanovení rychlosti metabolismu; umět zhodnotit výsledky biochemických a imunologických vyšetření klienta, vyhodnotit nutriční potřebu (kolik a jakých potravin má daný člověk za den sníst). Absolventi budou umět navrhnout individuální výživový plán dle potřeb a fyzické kondice a aktivity klienta. Dále absolventi budou ovládat výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (mládež, muži, ženy, senioři, manažeři, rekreační sportovci, trenéři, cvičitelé, sportovci) a budou umět zhodnotit a doporučit/nedoporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů.

Absolventi se dále budou orientovat ve speciálních výživových trendech (vegetariánství, veganství, vitariánství a tzv. raw strava, racionální strava, makrobiotická strava), budou ovládat základní teorie nutričních strategií v prevenci civilizačních nemocí (kardiovaskulárních chorob, diabetu, obezity, osteoporózy, karcinomu tlustého střeva apod.) a budou mít obsáhlou znalost redukční výživy (komplexní přístup k řešení obezity – vhodná výživa, časové rozvržení jídel, kognitivně-behaviorální přístup k odbourání psychických stresových faktorů, navržení vhodných fyzických aktivit). Posluchači také budou umět intepretovat a aplikovat poznatky o očistných kúrách a detoxikaci těla, včetně odkyselení. 


Cílová skupina

 • pro každého člověka, kterého zajímá zdravý životní styl ať již osobně nebo profesně
 • v rámci osobního rozvoje pro získání kvalitních, marketingem nezkreslených informací o potravinách a výživě
 • pro provozovatele potravinářských podniků, výrobce a distributory doplňků stravy, výrobce potravin
 • pro podnikatele a zaměstnavatele, kteří chtějí zabezpečit kvalitní výživu, zdraví, správný životní styl a díky tomu vysokou výkonnost svých zaměstnanců
 • pro provozovatele restaurací, jídelen a školního stravování
 • pro kuchaře, číšníky a barmany
 • pro absolventy středních a vyšších odborných škol, studenty a absolventy vysokých škol
 • pro trenéry a instruktory fitness a aerobiku
 • pro lázeňské pracovníky, maséry a wellness poradce
 • pro nutriční terapeuty
 • pro širokou laickou veřejnost

Odbornou kvalifikaci absolvent musí prokázat vysokou kvalitou vědomostí a znalostí potřebných pro práci v oboru lidské výživy. Kurz si však můžete udělat jen tak, sami pro sebe. Rádi vám pak vystavíme Potvrzení o účasti či Certifikát.


 

Obsah kurzu Poradce pro výživu, akreditace MŠMT-8129/2019-1/105

(150 školních hodin, kombinovaná forma výuky)

Úvod do výživy člověka

Historie výživy v průběhu vývoje lidstva, vliv výživy na zdraví a vývoj člověka, výživové nároky v průběhu života

Základy biochemie

Základní pojmy a terminologie v oblasti výživy:  sacharidy, cukry, vláknina, bílkoviny, tuky, vitaminy a stopové prvky, minerální látky, jejich doporučený příjem, navržení individuálního příjmu, jejich obsah v potravinách, metabolismus živin

Fyziologie

Funkce a stavba vnitřních orgánů, trávení a vstřebávání jednotlivých živin, fungování našeho těla z hlediska trávení, fyziologie tárvicí soustavy

Technologie potravin

Jak se potraviny vyrábějí, zpracovávají a co se do nich přidává. Odhad výživové hodnoty jednotlivých potravin, odhad obsahu jednotlivých živin. K dispozici je program Fitlinie s rozsáhlou databází potravin, ve kterém budeme navrhovat konkrétní jídelníčky.
Cereálie a výrobky z nich, luštěniny, okopaniny,  zpracování masa a masných výrobků, mlékárenské technologie (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků, sýrů, másla), technologie tuků (suroviny, rafinace), nové typy potravin – biopotraviny, geneticky modifikované potraviny.

Bezpečnost a značení potravin

Úprava potravin a příprava pokrmů, správná hygienická manipulace s potravinami, uchování potravin, chemické látky v potravinách - cizorodé loátky, aditiva, kontaminanty), značení potravin

Základy výživy člověka

Výživové dávky a doporučení u různých skupin obyvatelstva a individuální nutriční potřeby a doporučení. Praxe - nácvik navržení stravovacích a pohybových plánů. Zásady racionální výživy.

Specifika výživy některých subpopulací

Výživa těhotných a kojících žen a dětí do 6ti let, výživa ve stáří, sportovní výživa. Praxe - nácvik navržení jídelníčků.

Doplňky stravy

Přehled, formy, doporučení pro jednotlivé cílové skupiny. K tomuto tématu máme zpracovaná vlastní výuková skripta, která obdrží všichni posluchači kurzu jako zvláštní bonus.

Alternativní směry ve výživě

Přehled, doporučení a suplementace pro jednotlivé cílové skupiny. Vegetariánství, veganství, suplementace, vitariánství a tzv. raw food, adt.

Dietní stravovací režimy

Metabolický syndrom, prevence kardiovaskulárních onemocnění, diabetes mellitus, osteoporóza, nejčastější alergie a intolerance, tvorba konkrétních racionálních jídelníčků s pomocí profesionálního nutričního software. Každý posluchač si v rámci kurzu vlastnoručně vytvoří takovýto jídelníček a naučí se ho vytvořit i pro své klienty, zákazníky nebo rodinné příslušníky.

Psychika a výživa

Jak bojovat s tím, co je v hlavě. Potravní chování, psychogenní poruchy příjmu potravy. Koučink jako účinný nástroj k řešení psychologických aspektů výživy.

Detoxikace organismu

Odkyselení, detoxy a půsty

 

Práce s klientem

Moderní diagnostické metody ve výživě, hodnocení stavu výživy klienta, somatotypy, nutriční software a kalorické tabulky, vstupní pohovor a náležitosti práce s klientem. Typologie klienta, různé tělesné typy, měření vybraných tělesných znaků, stanovení výživového stavu člověka – diagnostika. Pro diagnostiku je využit lékařsky certifikovaný přístroj Jawon Medical nebo Inbody (analogie přístroje Bodystat, který znáte z televizních obrazovek). Každý posluchač je na přístroji změřen a naučí se interpretovat výsledky měření - stanovení množství tuku v těle, stanovení množství aktivní tělesné hmoty, stanovení minimální individuální energetické potřeby. Analýza stávajícího jídelníčku a interpretace/zdůvodnění chyb - každý posluchač se naučí vyhodnotit svůj vlastní jídelníček, vyhodnotit v něm chyby a navrhnout sám pro sebe optimální řešení stavovacího i pohybového plánu. Každý posluchač se naučí totéž vyhodnotit a navrhnout pro své klienty, zákazníky nebo rodinné příslušníky.

Stravovací plány a jejich tvorba

Praktický nácvik. V rámci kurzu obdrží každý účastník i vzorové jídelníčky.

Specifika stravovacích plánů

Sportovní výživa, energetické požadavky, potřeby základních živin při různých typech sportů, potřeby tekutin a elektrolytů při různých typech sportů, potřeby vitaminů a minerálních látek při různých typech sportů, výživové doplňky, nejčastější chyby v jídelníčku sportovců, analýza chyb, tvorba konkrétních jídelníčků. Každý posluchač se naučí tvořit sportovní jídelníčky, případně je propojit s tréninkovými cíli.

Stravování v nestandardních situacích, redukční výživa a současné dietní trendy

Vyhodnocení stávajícího jídelníčku, analýza chyb, nové nastavení, tvorba konkrétních redukčních jídelníčků, rýsování ve sportu, různé typy diet - keto a low carb stravování. Energetický výdej a jak ho měřit. Optimální tepová frekvence pro hubnutí. Cvičení, které funguje. Monitoring výsledků. Odkyselení. Vhodné doplňky stravy. Co jíst a co nejíst při hubnutí a rýsování. Praktická tvorba jídelníčku.

 

Výživa dětí, těhotných a kojících žen

Specifika výživy dětí, upevňování stravovacích návyků u dětí, vhodné a nevhodné potraviny, spolupráce rodičů, dětská obezita, sportující děti. Stravování v těhotenství a při kojení - doplňky stravy, vhodné a nevhodné potraviny.

 

Vedení poradny a záznamů

Osobnost, typologie, typové studie a příklady z praxe, provoz výživové poradny. Zkušenosti s klienty, co funguje a nefunguje. GDPR.

 


Doklad o ukončení vzdělání

Absolventům bude vydáno Osvědčení o rekvalifikaci Poradce pro výživu. Držitelé tohoto osvědčení mohou pracovat v nutričních poradnách, welness a fitness centrech, beauty centrech a salonech, v nemocnicích a jako osobní poradci. Toto osvědčení slouží jako podklad pro vydání Živnostenského listu na volnou živnost "Poradenství" - Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. Po kurzu lze také absolvovat Autorizovanou státní zkoušku Výživový poradce, po jejím úspěšném absolvování získáte Osvědčení o státní zkoušce (tedy máte o "papír" navíc), výhodou je budoucí spolupráce se zdravotními pojišťovnami, neboť je tato zkouška autorizovaná Ministerstvem zdravotnictví, které má tuto oblast v jurisdikci.


Doporučujeme

Tento kurz je vhodné propojit s rekvalifikačním kurzem Life style kouč, horké zahraniční novinky.


Přihláška

Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky zde.

Kurz Poradce pro výživu školíme v Praze, v Brně, Olomouci, Kroměříži, Náchodě a Hradci Králové. Vyberte si prosím studium v příslušném městě, dostanete se tak k termínům kurzu. V některých městech nemusí být aktuálně kurzy vypsány.


Cena kurzu

12 900,- akreditovaný kurz ukončený standardní zkouškou

14 900,- akreditovaný kurz ukončený standardní zkouškou + autorizovaná státní zkouška Výživový poradce (1 termín)

12 900,- neakreditovaný ryze praktický kurz (teorii studujete sami ze skript), 3 dny presenční výuky + autorizovaná státní zkouška Výživový poradce (1 termín). Tento kurz se jmenuje tzv individuální forma studia a je tak specifikován i v on-line přihlášce

8 900,-  neakreditovaný 100% on-line kurz, ukončený Certifikátem (bez zkoušek)

12 900,- neakreditovaný 100% on-line kurz, ukončený Autorizovanou státní zkouškou (nutná fyzická účast na zkouškách, 1 termín v ceně)

6000,- samostatná autorizovaná státní zkouška v konkrétním termínu (v ceně je zahrnuta osobní konzultace ke zkoušce)

Uvedené ceny kurzů nezahrnují stravu, občerstvení ani ubytování

V rámci dlouhodobé spolupráce podporujeme naše posluchače v profesním rozvoji a dalším vzdělávání! Pro absolventy základního profesního kurzu NutriAcademy: Poradce pro výživu nabízíme možnost zúčastnit se dalších kurzů za zvýhodněné ceny.


Odborný garant

Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
NutriAcademy, s.r.o.