NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Rekvalifikační kurz: Poradce pro výživu

Místa konání kurzu Poradce pro výživu

Vyberte město, ve kterém byste rádi absolvovali naše kurzy a klikněte na něj na mapce. V případě, že se nerozbalí žádné konkrétní termíny, nejsou prozatím v daném městě vypsány. Zkuste tedy raději jiné místo konání kurzů. Aktuálně je možnost se hlásit do Hradce Králové. Kurz je také možno absolvovat 100% on-line. Všechny kurzy končí standardní zkouškou (kurz lze ale absolvovat i bez zkoušek, pro vstřebání informací a nacvičení si praktické tvorby jídelníčků) a výstupem je Osvědčení o rekvalifikaci s neomezenou platností po celé EU. Od dubna 2019 je možnost také u nás absolvovat státní zkoušku Výživový poradce, akreditovanou Ministerstvem zdravotnictví, blíže o zkoušce ZDE.

Pozor akce!!!

Všichni přihlášení na aktuálně vypsané kurzy Poradce pro výživu v období 12.11. - 15.11.2019, mají  autorizovanou státní zkoušku v hodnotě 6000,- Kč již v ceně kurzovného. Toto platí v případě, pokud je celé kurzovné v tomto termínu řádně uhrazeno (8900,- v případě 100% on-line kurzu a 12 900,- v případě kurzu v Hradci Králové). Státní zkoušku je nutné vykonat v termínu, který určí naše rekvalifikační zařízení - tj. aktuálně duben 2020 Hradec Králové nebo 8.5. v Praze. 


Charakteristika studijního programu

Obor Poradce pro výživu, výživový specialista, nutriční specialistaje perfektním začátkem v cestě za zdravým životním stylem. Tento kurz je určen všem kteří chtějí zdravě žít, cítit se dobře ve svém vlastním těle a orientovat se v šílených marketingových propagandách potravinářského a farmaceutického průmyslu. Vždyť každý z nás chce objektivně vědět, jaké potraviny nakupovat, co vařit, jak si sestavit optimální jídelníček pro sebe, pro svou rodinu a své známé.  
V základním rekvalifikačním kurzu Poradce pro výživu, který je akreditován Ministerstvem školství, klademe velký důraz na praktickou část výuky, kterou vedou odborníci z řad akademických pedagogů a profesionálních nutričních poradců s dlouholetou praxí. Disponujeme vlastními skripty a výukovými materiály, které jsou zpracovány tak, aby metodiku pochopil opravdu každý. Chcete být specialistou v oboru nutričního poradenství? Začněte u nás, získejte u nás odpovídající vzdělání a praxi a my se o Vás budeme starat i dále. Naši posluchači mohou prakticky ihned po absolvování kurzu zahájit činnost profesionálního poradce pro výživu.

Pro naše absolventy nabízíme navazující akreditovaná studia – Life style kouč, Laboratorní Akademii - vyšetření krve mikroskopicky pomocí Darkfield metody nebo studijní program Kouč-lektor/motivátor týmů. Kromě toho našim absolventům s odpovídající praxí nabízíme marketingovou podporu a udělujeme Licenci správné nutriční praxe, díky níž jsou po celé ČR i na Slovensku nabízeny nutriční a life stylové služby s prestižní garancí společnosti NutriAcademy.

Kurz můžete navštěvovat i "jen" pro sebe a zlepšení svých stravovacích návyků, aniž byste se chtěli profesně věnovat výživovému poradenství. Naším mottem je: Buď výživovým poradcem především sám sobě! Během kurzu Poradce pro výživu si pod vedením lektorů sestavíte svůj vlastní výživový plán a budete moct zkonzultovat svoje názory a zkušenosti s klasickou i alternativní výživou, případně očistnými kúrami.


Cíl kurzu

Cílem kurzu jepředevším naučit absolventy správně pracovat s klientem – měření skladby těla, hodnocení tělesné stavby, stanovení rychlosti metabolismu; umět zhodnotit výsledky biochemických a imunologických vyšetření klienta, vyhodnotit nutriční potřebu (kolik a jakých potravin má daný člověk za den sníst). Absolventi budou umět navrhnout individuální výživový plán dle potřeb a fyzické kondice a aktivity klienta. Dále absolventi budou ovládat výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (mládež, muži, ženy, senioři, manažeři, rekreační sportovci, trenéři, cvičitelé, sportovci) a budou umět zhodnotit a doporučit/nedoporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů.

Absolventi se dále budou orientovat ve speciálních výživových trendech (vegetariánství, veganství, vitariánství a tzv. raw strava, racionální strava, makrobiotická strava), budou ovládat základní teorie nutričních strategií v prevenci civilizačních nemocí (kardiovaskulárních chorob, diabetu, obezity, osteoporózy, karcinomu tlustého střeva apod.) a budou mít obsáhlou znalost redukční výživy (komplexní přístup k řešení obezity – vhodná výživa, časové rozvržení jídel, kognitivně-behaviorální přístup k odbourání psychických stresových faktorů, navržení vhodných fyzických aktivit). Posluchači také budou umět intepretovat a aplikovat poznatky o očistných kúrách a detoxikaci těla, včetně odkyselení. V případě zájmu se mohou posluchači seznámit s unikátní metodou očisty organismu, metodou Nutrirestart, která byla navržena ředitelkou společnosti NutriAcademy Radkou Burdychovou na základě 15ti letých zkušeností v poradenství v oblasti life style

Kurz poskytuje posluchačům také zajímavé a odborné informace o způsobu výroby potravin, o chemii v potravinách, o správné kulinářské přípravě potravin a o tom kde a co nakupovat a jak vařit.


Cílová skupina

 • pro každého člověka, kterého zajímá zdravý životní styl ať již osobně nebo profesně
 • v rámci osobního rozvoje pro získání kvalitních, marketingem nezkreslených informací o potravinách a výživě
 • pro provozovatele potravinářských podniků, výrobce a distributory doplňků stravy, výrobce potravin
 • pro podnikatele a zaměstnavatele, kteří chtějí zabezpečit kvalitní výživu, zdraví, správný životní styl a díky tomu vysokou výkonnost svých zaměstnanců
 • pro provozovatele restaurací, jídelen a školního stravování
 • pro kuchaře, číšníky a barmany
 • pro absolventy středních a vyšších odborných škol, studenty a absolventy vysokých škol
 • pro trenéry a instruktory fitness a aerobiku
 • pro lázeňské pracovníky, maséry a wellness poradce
 • pro nutriční terapeuty
 • pro širokou laickou veřejnost

Odbornou kvalifikaci absolvent musí prokázat vysokou kvalitou vědomostí a znalostí potřebných pro práci v oboru lidské výživy. Kurz si však můžete udělat jen tak, sami pro sebe. Rádi vám pak vystavíme Potvrzení o účasti či Certifikát.


Obsah kurzu

Základy biochemie

Základní pojmy a terminologie v oblasti výživy:  živiny – sacharidy, cukry, vláknina, bílkoviny, tuky, vitaminy a stopové prvky, minerální látky, jejich doporučený příjem, navržení individuálního příjmu, jejich obsah v potravinách

Fyziologie

Funkce a stavba vnitřních orgánů, trávení a vstřebávání jednotlivých živin, fungování našeho těla z hlediska trávení, vnitřní orgány a péče o ně

Měření výživového stavu a nutriční historie člověka

Typologie klienta, různé tělesné typy, měření vybraných tělesných znaků, stanovení výživového stavu člověka – diagnostika. Pro diagnostiku je využit lékařsky certifikovaný přístroj Jawon Medical (analogie přístroje Bodystat, který znáte z televizních obrazovek). Každý posluchač je na přístroji změřen a naučí se interpretovat výsledky měření - stanovení množství tuku v těle, stanovení množství aktivní tělesné hmoty, stanovení minimální individuální energetické potřeby. Analýza stávajícího jídelníčku a interpretace/zdůvodnění chyb.

Způsob výroby potravin

Jak se potraviny vyrábějí, zpracovávají a co se do nich přidává. Odhad výživové hodnoty jednotlivých potravin, odhad obsahu jednotlivých živin. K dispozici je program Fitlinie s rozsáhlou databází potravin, ve kterém budeme navrhovat konkrétní jídelníčky.
Potravinářské technologie: sacharidy a cereálie, technologie zpracování masa a masných výrobků (zpracování masa, drůbeže, vajec, zvěřiny, ryb), mlékárenské technologie (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků, sýrů, másla), technologie tuků (suroviny, rafinace), nové typy potravin – biopotraviny, geneticky modifikované potraviny.

Základy výživy člověka

Výživa různých skupin obyvatelstva a individuální nutriční potřeby a doporučení. Praxe - nácvik navržení stravovacích a pohybových plánů.

Redukční výživa

Obezitologie, dietologie, psychologie výživy obézních, vyhodnocení stávajícího jídelníčku, analýza chyb, nové nastavení, tvorba konkrétních redukčních jídelníčků

Sportovní výživa

Energetické požadavky, potřeby základních živin při různých typech sportů, potřeby tekutin a elektrolytů při různých typech sportů, potřeby vitaminů a minerálních látek při různých typech sportů, výživové doplňky, nejčastější chyby v jídelníčku sportovců, analýza chyb, tvorba konkrétních jídelníčků

Výživa a wellness

Aerobní a anaerobní aktivity, relaxační techniky, detoxikace organismu, racionální výživa, tvorba konkrétních jídelníčků

Nutriční prevence

Nutriční strategie v prevenci kardiovaskulárních chorob, osteoporózy, diabetu II. typu, obezity, metabolický syndrom, tvorba konkrétních jídelníčků

Alternativní směry ve výživě

Vegetariánství, veganství, suplementace, vitariánství a tzv. raw food ad. Očistné kúry a detoxikace. Odkyselení.

Psychologie výživy

Jak bojovat s tím, co je v hlavě. Potravní chování, psychogenní poruchy příjmu potravy. Koučink jako účinný nástroj k řešení psychologických aspektů výživy.

Hygiena potravin

Teorie HACCP při výrobě a zpracování potravin, státní dozor, nežádoucí změny v potravinách (plesnivění, hniloba, kvašení, kažení tuků, škůdci), alimentární nákazy a otravy (bakteriální infekce a intoxikace, virová onemocnění, mykózy, parazitární nákazy), správná hygienická manipulace s potravinami a uchování potravin

Toxikologie potravin

Chemické látky v potravinách (cizorodé látky, aditiva, kontaminanty), úprava potravin a příprava pokrmů (tepelná úprava, přístroje pro přípravu pokrmů – rizika, pozitiva, negativa), potravinové alergie a intolerance

Práce s klientem a provoz výživové poradny

Osobnost, typologie, typové studie a příklady z praxe, provoz výživové poradny. Tvorba konkrétních nutričních plánů, zkušenosti s klienty, co funguje a nefunguje.


Doklad o ukončení vzdělání

Absolventům bude vydáno Osvědčení o rekvalifikaci Poradce pro výživu. Držitelé tohoto osvědčení mohou pracovat v nutričních poradnách, welness a fitness centrech, beauty centrech a salonech, v nemocnicích a jako osobní poradci. Toto osvědčení slouží jako podklad pro vydání Živnostenského listu na volnou živnost "Poradenství" - Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb.


Doporučujeme

Tento kurz je vhodné propojit s rekvalifikačním kurzem Life style kouč, horké zahraniční novinky.


Přihláška

Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky zde.

Kurz Poradce pro výživu školíme v Praze, v Brně, Olomouci, Kroměříži, Náchodě a Hradci Králové. Vyberte si prosím studium v příslušném městě, dostanete se tak k termínům kurzu.


Cena kurzu

12 900,- Kč (uvedená cena nezahrnuje stravu, občerstvení ani ubytování)

V rámci dlouhodobé spolupráce podporujeme naše posluchače v profesním rozvoji a dalším vzdělávání! Pro absolventy základního profesního kurzu NutriAcademy: Poradce pro výživu nabízíme možnost zúčastnit se dalších kurzů za zvýhodněné ceny.


Odborný garant

Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
NutriAcademy, s.r.o.