NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Rekvalifikační kurz: Poradce pro výživu, Olomouc

 

Kurzy 2021

Nové termíny budou vypsány až v roce 2021. Máte možnost zúčastnit se on-line kurzu Poradce pro výživu a nebo kurzu s prezenční výukou v Praze.

 

Letní kurz 2020

Výuka probíhá podle rozvrhu viz níže v tabulce. Prezenční termíny studia jsou ryze praktické (diagnostika, provoz výživové poradny, analýza jídelníčku, tvorba jídelníčků pro různé cílové skupiny), posluchač teorii studuje převážně sám v pohodlí domova, dle našich skript a metodických listů. Kurz lze studovat i 100% on-line. Na kurz níže se přihlásíte pomocí on-line přihlášky

Výukový blok Termíny
1  
2  
3  
autorizovaná státní zkouška i standarní zkouška  

Cena kurzu je 12 900,- Kč, zvýhodněný balíček se státní zkouškou: 16 900,- Kč


Informace o kurzu

Nutná je 80% docházka, věk min 18 let a řádně ukončené středoškolské vzdělání maturitou či výučním listem, jinak není možné vydat Osvědčení o rekvalifikaci (ale kurzu se můžete zúčastnit). Kurz je rozdělen na presenční část (vidíte se s lektorem, viz. rozpis v tabulce) a distanční část (studujete doma). Máme vlastní výukové materiály, videa a studijní texty, nemusíte tedy kupovat žádné další knihy nebo pomůcky, vše je součástí ceny kurzu. Akreditované studium zahrnuje 150 školních hodin (včetně domácích úkolů a domácího samostudia, 46 presenčních hodin).  Kurz je ukončen standardní zkouškou, výstupem je Osvědčení o rekvalifikaci (na základě tohoto dokumentu lze žádat o ŽL nebo prokázat vzdělání v oboru. Kurz lze završita i Autorizovanou státní zkouškou Výživový poradce. Kurz si ovšem můžete udělat i jen tak, sami pro sebe, sestavit si jídelníček a naučit se co nakupovat, jak vařit a poradit okruhu své rodiny a známých. V tom případě není potřebné dělat zkoušky - a rádi vám vystavíme potvrzení o účasti. Na kurzy se můžete přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky.
 


Informace o pořadateli kurzu

Pořadatelem kurzu je společnost NutriAcademy, s.r.o. Kurzy jsou pořádány pod národní registrovanou ochranou známkou NutriAcademy - Akademie výživy a sportu®


Cena kurzu

12 900,- akreditovaný kurz ukončený standardní zkouškou

16 900,- akreditovaný kurz ukončený standardní zkouškou + autorizovaná státní zkouška Výživový poradce (1 termín)

5000,- samostatná státní zkouška Výživový poradce (v ceně je zahrnuta osobní konzultace - příprava ke zkoušce). Státní zkoušku lze dělat i kdykoli v budoucnu a může být v případě neúspěchu neomezeně opakována.

Uvedené ceny nezahrnují stravu, občerstvení ani ubytování


Záloha

Ihned po odeslání Vaší on-line přihlášky je nutné uhradit zálohu ve výši 7.000,-  nebo plnou výši kurzovného (v případě zvýhodněného balíčku nebo kupujete-li kurz v akci, je nutné uhradit celé kurzovné jednorázově). Pokyny k platbě Vám přijdou ihned po vyplnění on-line přihlášky.


Místo konání

Adresa: Školící prostory Edupol, Fibichova 2, 772 00 Olomouc (hned vedle vlakového a autobusového nádraží, vedle zastávky společnosti Student Agency). Na místě velmi dobře bezplatně zaparkujete.

 

Co s sebou na kurz?

Je nutné vzít si sebou pomůcky na psaní (sešit a pero) a kalkulačky. Vezměte si prosím s sebou i notebooky - k tvorbě jídelníčků využíváme na kurzu nutriční software. Kurz vyžaduje základní počítačové dovednosti (textové editory, email).


Ukončení

Závěrečný písemný test.

Otázky do testu dostáváte během kurzu, výběr z otázek je u závěrečné písemné zkoušky. Pro úspěšné složení zkoušek rekvalifikačního kurzu potřebujete 70% správných odpovědí.

Ústní zkouška

Ústní obhajoba svého nutričního plánu, prověření teoretických znalostí.

 

Pro diagnostiku používáme profi přístroj pro lékařské použití značky Jawon Medical, vyšetření již je v ceně kurzu. Pro tvorbu práce používáte profi nutriční softvare Fitlinie, který je pro Vás po celou dobu kurzu k dispozici zdarma a máte možnost si jej nainstalovat do svých notebooků či PC.


Poznámka

Do poslucháren mají přístup pouze frekventanti, kteří mají řádně uhrazený účastnický poplatek – účast rodinných příslušníků a domácích mazlíčků je vyloučen.
Parkování je možné přímo před budovou a je bezplatné.


Osvědčení

Úspěšní absolventi kurzu obdrží Osvědčení Poradce pro výživu, které má neomezenou celostátní platnost. Tímto Osvědčením se lze prokazovat i ve Slovenské Republice. Na základě osvědčení může absolvent žádat o živnostenský list pro tuto činnost nebo pracovat jako zaměstnanec - poradce v různých fitness a wellness centrech, prodejnách zdravé výživy, lázeňských zařízeních, prodejnách výživových doplňků apod.

Úspěšní absolventi autorizované státní zkoušky obdrží Osvědčení Výživový poradce. Zkouška je autorizovaná Ministerstvem zdravotnictví a přináší do budoucna možnost spolupráce a proplácení služeb zdravotními pojišťovnami. Tímto Osvědčením se lze prokazovat i ve Slovenské Republice a po celé EU. Na základě osvědčení může absolvent žádat o živnostenský list pro tuto činnost nebo pracovat jako zaměstnanec - poradce v různých fitness a wellness centrech, prodejnách zdravé výživy, lázeňských zařízeních, prodejnách výživových doplňků apod.