NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Komplexní akreditovaný vzdělávací program KOUČ, se specializací LifeStyle

Rekvalifikační kurz probíhající distančně, z pohodlí domova asynchronní formou výuky (nemusíte sedět v danou hodinu a den u PC, studujete kdykoli se to hodí Vám). Zkouška probíhá on-line před zkušební komisí v předem daném termínu. Je rozdělena na on-line test (otázky jsou předem dány) a ústní část (nacvičujeme v kurzu).

 

 

Všechny informace naleznete na našem novém webu www.nutri.academy

 

 

Charakteristika studijního programu

Obor Life Style kouč, tedy Kouč zdravého životního stylu, je novým dynamicky se rozvíjejícím oborem v zahraničí, především v anglicky mluvících zemích. V Německu a Rakousku má tento obor název Ekotrofologie (Öeckotrophologie).

Obor Life Style kouč se prozatím nedá v ČR kvalitně studovat, chybějí odpovídající obory na vysokých školách. Proto jsme se vyškolili v zahraničí, přidali 15-ti leté praktické zkušenosti a otevíráme pro vás tento moderní obor v rámci studia v naší společnostiTento kurz je akreditovaný Ministerstvem školství ČR, včetně akreditované on-line zkoušky před zkušební komisí pověřenou Ministerstvem školství.


Kdo je Life style kouč?

Life Style kouč je člověk, na kterého se lidé obracejí, když se potřebují naučit zdravěji jíst, snížit váhu, cítit se fit, odbourat stres, věnovat se cvičení, projít detoxikačním programem, odnaučit se kouřit, zbavit se závislosti na kofeinu nebo předejít chronickému onemocnění (diabetes, osteoporóza, metabolický syndrom, kardiovaskulární choroby).

Life Style kouč ale také člověk, který pomůže překonat krizi, povzbuzuje, pomáhá nalézat nová řešení a rozvíjení osobnosti. Life Style kouč je přítel na cestě ke zdraví a dobré kondici, je to vlastně výživový poradce, psycholog a kouč v jednom. Mít kouče znamená, že na nic nebudete nikdy sami! Proto je úkolem kouče mít také psychologické a sociologické vzdělání, musí pomoci s odbouráním nejen fyzického, ale také emočního stresu cestou rozvoje duše a intelektu.

Tento obor bude v následujících letech velice rozvíjen, protože v zahraničí již více než 10 let úspěšně funguje. Např. v Německu byla ještě před 15 lety podobná situace jako u nás, ale s rozvojem preventivních programů pojišťoven nastal masový rozvoj tohoto oboru. 

Na všech kurzech používáme vlastní edukační materiály, videa, on-line testy a metodické listy. Přidáváme kvalitní profesionální přístup, komunikační podporu, osobní konzultace a příjemnou studijní atmosféru.

 

Obsah kurzu Kouč se specializací Lifestyle

(akreditace MŠMT jako rekvalifikační kurz distanční asynchronní)

 • Praktická škola výživy

  TEORIE: sacharidy, bílkoviny, tuky, vitaminy, minerální látky, anatomie a funkce trávicí soustavy, mikroflóra trávicího traktu člověka, Probiotika a prebiotika

  PRAXE: Přehled potravin, nákupní koš, návod na vytvoření individuálního jídelníčku, Tělesné somatotypy a metabolické typy

  Keto a low carb diety - teorie, praxe, praktický manuál pro klienty

  Probiotika - teorie, praxe, vědecé poznatky, manuál pro klienty

  Všechny tyto lifestylové kurzy jsou mj. schváleny také Českou asociací sester pro vzdělávání zdravotníků nelékařů

   

  Úvod do koučování

  Osobnost kouče, struktura koučovacího rozhovoru, podstata koučování, otázky pro koučování, stanovování cílů. Mimika a řeč těla – jak to využít při koučování. Zrcadlení. Mentoring, psychoterapie, poradenství, leadership – vymezení pojmů.

  Kouč, role a kompetence kouče

  Etický kodex kouče, komunikace, ego a vnitřní osobnosti, mozek a jeho fungování

  Emoce

  Strach a stresové hormony, práce kouče se stresem

  Vstupní dotazník

  Karta klienta, diagnostika, psychosomatická mapa problémů, somatotypy, metabolické typy, psychologie osobnosti a osobnostní typologie - identifikace slabých a silných stránek klienta. 

  Administrativa, právní základy a péče o klienta

  Záznamy ze sezení, GDPR, obchodní podmínky, informace na webu, Práce s klientem mimo koučovací sezení – telefonování, emailing, oslovování nových zákazníků, prezentace a PR v sociálních sítích.

  Koučovací techniky 

  Naslouchání a rekapitulace, reálné stanovení cílů, práce s psychikou, správné pokládání otázek, metoda GROW, Kolo života, Osa života, mentální bloky a myšlenkové vzorce. Škálování. Plánování a osy plánování. Dosledování a zpětná vazba. Tvorba seznamů, dodržování a měřitelnost dílčích úkolů a cílů, zapojení emocí a smyslů. Názorná videa a metodické listy.

  Komunikační techniky v prostoru

  GROW v prostoru, osy plánování  - názorná videa a metodické listy.

  Grafické koučovací techniky

  Vizualizace cíle, Vision boardy

  Business koučink + lektorská činnost

  Mapy a osy plánování, Myšlenkové mapy, Time management, Business strategie. Ceník, výběrová řízení.


  A něco navíc

  Koučování při podpoře diet, detoxikace a odkyselení, práce s psychikou. Mentální odkyselení, zbavování se emocionálního odpadu. Co se děje s psychikou při dietách a detoxech. 

  Originální Recepty pro racionální stravování, odkyselení i detoxy. Vzorové stravovací plány pro jednotlivé metabolické typy. Recepty lze použít i pro klienty

  Každý účastník kurzu získává knihu Nutrirestart® - originální studijní text o očistě těla i mysli z pera Ing. Radky Burdychové, Ph.D., MBA (bestseller, kterého se v tištěné formě prodalo více než 5 tis. kusů a je beznadějně vyprodáno) a nový studijní text RESTART v MATRIXU - o psychologii a psychosomatice a jak je v praxi využít. 

  Průběžné on-line testy, kde si prověříte své znalosti a máte okamžitou zpětnou vazbu, že jste učivo správně pochopili. Testy Vás učíme kritickému myšlení - tedy naučit se to podstatné a důležité.

  Osobní konzultace s lektory.

  Certifikáty z průběžných studijních bloků - tedy již během studia získáte nejméně 3 Certifikáty, kterými můžete prokazovat svéodborné znalosti.

  Závěrečná on-line zkouška leden 2024, bude upřesněno.