NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Osvědčení o rekvalifikaci

Rekvalifikační osvědčení pro pracovní činnost Poradce pro výživu je celostátně platný úřední doklad, který nemá časové omezení a může jej vydávat pouze školící zařízení, které má k tomu pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR). Takové osvědčení potom nahrazuje odborné vzdělání, pokud je vyžadováno zákonem pro vydání živnostenského oprávnění.

Akreditace

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že vzdělávací program odpovídá zákonným požadavkům.

Aby školící zařízení mohlo vydávat rekvalifikační osvědčení, musí jeho vzdělávací program získat akreditaci MŠMT ČR. To znamená, že vzdělávací zařízení musí předložit Akreditační komisi zřízené MŠMT ČR složené z odborníků zastupujících různá ministerstva k posouzení výukový program kurzu, doložit odbornou způsobilost lektorů a materiálně-technické zajištění výuky.

Pokud komise žádost o akreditaci schválí, dostane příslušný rekvalifikační kurz akreditaci, a tím vzdělávací zařízení získá pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu rekvalifikační osvědčení pro schválenou pracovní činnost.

Řádným ukončením rekvalifikačního kurzu je Osvědčení o rekvalifikaci. Takové osvědčení jsou oprávněna vydávat pouze akreditovaná zařízení. Vzor našeho Osvědčení o rekvalifikaci naleznete níže. Akreditaci našich rekvalifikačních kurzů si můžete ověřit na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na webu http://www.msmt.cz.

Více ZDE.


Certifikáty

Certifikát je úředně platný doklad o řádném ukončení kurzu. Všechny námi pořádané nástavbové kurzy, zájmové kurzy, konference, kurzy alternativní medicíny a kurzy vaření jsou zakončeny předáním certifikátu. Vzor certifikátu naleznete níže.

Na tyto kurzy se mohou hlásit všichni, tedy nejen absolventi základního rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu. Absolventům našich rekvalifikačních kurzů však poskytujeme výraznou slevu na kurzovném.


Důvěryhodnost a prestiž

Důvěryhodnost námi vydávaných dokladů zvyšují i ochranné znaky. Námi vydávaná Osvědčení a Certifikáty jsou opatřeny ochrannými prvky, kterými jsou jednak holografické nálepky s naším logem a jednak speciální, na zakázku vyrobené papíry s ochrannými znaky chráněnými patentem. To vše je nezaměnitelné, prakticky nezfalšovatelné a zvyšuje důvěryhodnost i prestiž námi vydávaných dokumentů potvrzujících řádně dosažené vzdělání.

Naše kurzy a certifikáty získaly již takovou prestiž, že se dokonce objevují snahy o to je zfalšovat. Především proto jsme veškeré certifikáty a vydávané doklady opatřili ochrannými známkami.


 

Vzhledem k tomu, že během školení poskytujeme vysoce kvalitní odborné zázemí, v letech 2015-2018 jsme získali Certifikát kvality dle Evropských standardů a norem ISO:9001. Více odborných informací o projektu nutričních služeb a výrobků Nutrirestart naleznete na www.nutrirestart.cz.

 


Přečtěte si také

Jak si správně vybrat akreditovaný kurz Poradce pro výživu ?