NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Autorizovaná státní zkouška Poradce pro výživu

Autorizovanou zkouškou si můžete ověřit a uznat své znalosti a dovednosti a získat doklad, který dokazuje, že disponujete kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Profese Poradce pro výživu spadá do Národní soustavy kvalifikací a společnost NutriAcademy, s.r.o. je autorizovanou osobou pro provádění státních zkoušek pro tuto profesi. Autorizaci naší společnosti udělilo Ministerstvo zdravotnictví. Při zkouškách zasedá komise, složená ze dvou členů - tzv. autorizovaných osob. Zkouška je složena z písemné a praktické části a hodnotící komise musí zkoušeného vyzkoušet ze všech státem požadovaných kriterií - pro zájemce o zkoušku důrazně doporučujeme prostudovat si požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi.

Dle § 17 zákona č. 179/2006 Sb. může být žadatelem o konání zkoušky každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

 

Termíny:

Praha: zkouška je realizována na adrese Klimentská 50,5 min pěší chůze od metra C (B) Florenc

 

15.5.2021 Praha (8.00-18.00) obsazeno

5.7.2021 Praha (8.00 - 18.00) volno

22.8.2021 Kroměříž (9.00 - 15.00) volno

28.9. 2021 Praha (8.00-18.00) volno

 

Přihlášky: Po odeslání poptávky na zkoušku emailem na info@nutriacademy.cz Vám budou zaslány bližší informace k průběhu a požadavkům na zkoušky + přihláška ke zkoušce a upřesněn termín. Informovat se můžete i osobně na tel: 775 785 219 (každý všední den 9-12h). Posluchačům našich kurzů budou podmínky sděleny automaticky v rámci kurzu nebo individuálně, není potřeba se na ně zde extra informovat.

Cena zkoušky: 6000,- Kč (vč. DPH), pro posluchače a absolventy našich kurzů: 5000,- Kč (opravný/náhradní termín 3000,- Kč do konce roku 2020, dále 4000,- Kč).

Pro posluchače a absolventy našich kurzů je přípravný seminář nebo konzultace bonusem ke studiu (není na něj právní nárok), pro všechny ostatní je cena semináře/konzultace 3000,- Kč. Lze si připlatit osobní konzultaci/praxi ve výživové poradně nebo teoretické procvičení učiva v ceně 1500 kč/2 hodiny (1 školní hodina = 45 min)

Závazně přihlášeným doporučíme i tipy na studijní literaturu - přípravu ke zkouškám anebo zašleme naše studijní materiály, určené přímo k přípravě ke zkouškám.Posluchači či absolventi našich kurzů již mají materiály zahrnuty v ceně státnic a jsou součástí studia.

Velmi doporučujeme zúčastnit se našeho kurzu Poradce pro výživu - nabízíme jej i 100% on-line. Garantujeme, že budou naši posluchači k autorizované státní zkoušce adekvátně připraveni, během výuky se i seznámí se členy zkušební komise (našimi lektory) a nacvičí si modelové situace, které budou u státnic absolvovat (toto platí především pro presenční kurzy, on-line kurzy se s uvedeným seznámí prostřednictvím videí a cvičných úkolů - on-line kurzy si mohou také připlatit osobní konzultace přímo v nutriční poradně). Na našich kurzech vás samozřejmě  perfektně připravíme i k písemné části státnic.

Našim absolventům nabízíme zvýhodněné podmínky pro přípravu na autorizovanou státní zkoušku - seminář i přípravné materiály ke zkoušce máte již v ceně Autorizované státní zkoušky. Vaše Osvědčení je nicméně stále platné, má neomezenou platnost. Pro získání ŽL se tímto novým nařízením pro vás nic nemění. Ale do budoucna bude služby poradců proplácet zdravotní pojišťovna a současný odborný názor je takový, že k tomu bude potřeba prokázání odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací, tedy autorizovanou státní zkouškou. 

Podmínky pro státní zkoušku:

  • Vyplnění závazné přihlášky na konkrétní termín státní zkoušky (přihlášku zašleme elektronicky na vyžádání)
  • Úhrada poplatku za státní zkoušku ještě před účastí na přípravném semináři nebo individuální konzultaci na č. u. společnosti NutriAcademy, s.r.o. 4978819001/2010 dle našeho ceníku (6000,- Kč (vč. DPH), 5000,- Kč pro posluchače a absolventy našich kurzů. Opravný/náhradní termín 4000,- Kč.
  • V případě neúčasti na konkrétním termínu, a to z jakéhokoli důvodu, na který posluchač vyplní závaznou přihlášku, písemně se přihlásí a termín si tak rezervuje nebo jej zakoupí ve zvýhodněném balíčku kurzovného Poradce pro výživu, daný termín bez náhrady propadá. Je možné se kdykoli potom zúčastnit náhradního termínu, ale je potřeba znovu projít administrativním procesem viz. výše a uhradit poplatek za státní zkoušku. V případě opravného termínu platí totéž. V případě závažného důvodu neúčasti rozhodne o prominutí platby za náhradní termín rekvalifikační zařízení hlasováním obou jednatelů autorizované osoby - společnosti NutriAcademy, s.r.o. a členů zkušební komise daného termínu státní zkoušky.
  • V případě neúčasti na konkrétním termínu je nutné se dle požadavků Národní soustavy kvalifikací řádně písemně omluvit, a to min. 3 dny předem. Omluvu je nutné zaslat na info@nutriacademy.cz. V případě řádného neomluvení účasti na státní zkoušce nebude již posluchači umožněno zúčastnit se náhradního termínu zkoušek.
  • Ke státní zkoušce je potřeba přinést originál přihlášky ke zkoušce, kopii občanského průkazu, občanský průkaz (bez něj nemůže být uchazeči státní zkouška v daném termínu umožněna), notářsky ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání (lze ověřit i na Czech pointu). Tyto doklady jsou povinné, bez nich nemůže být uchazeči o zkoušku umožnit účast na zkoušce. U státní zkoušky komise rovněž ověřuje schopnost zkoušeného vyhodnotit a navrhnout jídelníček v nutričním software - je na každém účastníku zkoušky, aby si nutriční software (jakýkoli) zajistil, včetně případného notebooku/tabletu/mobilu, na kterém vyhodnocení předvede. Na místě zkoušky je vždy Wi-fi. Našim studentům poskytujeme, v případě že o to požádají, 2-denní licenci určenou pro použití na státní zkoušku.
  • základní povinností každého zájemce o státní zkoušku je seznámení se s požadavky NSK pro státní zkoušku Výživový poradce - zde najdete i popis, co se bude zkoušet a jakou formou.
  • Na zkoušku se dostavte vždy včas, min. 15 min předem (tj. pokud se začíná v 8.00, je nutné být na místě 7.45). Kontaktní osoba pro Prahu (pouze v den konání zkoušek): Ing. Eva Kocurková: 722 062 846, kontaktní osoba pro Brno, Kroměříž a Hradec Králové (pouze v den konání zkoušek): Michaela Šandová: 731 484 222