NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Autorizovaná státní zkouška Poradce pro výživu

Autorizovanou zkouškou si můžete ověřit a uznat své znalosti a dovednosti a získat doklad, který dokazuje, že disponujete kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Profese Poradce pro výživu spadá do Národní soustavy kvalifikací a společnost NutriAcademy, s.r.o. je autorizovanou osobou pro provádění státních zkoušek pro tuto profesi. Autorizaci naší společnosti udělilo Ministerstvo zdravotnictví. Při zkouškách zasedá komise, složená ze dvou členů - tzv. autorizovaných osob. Zkouška je složena z písemné a praktické části a hodnotící komise musí zkoušeného vyzkoušet ze všech státem požadovaných kriterií - pro zájemce o zkoušku důrazně doporučujeme prostudovat si požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi.

Dle § 17 zákona č. 179/2006 Sb. může být žadatelem o konání zkoušky každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

Vyjádření ke stávající situaci a konání státních zkoušek: Státní zkouška nemůže být z nařízení Ministerstva zdravotnictví a Národní soustavy kvalifikací realizována on-line. Presenční termíny státních zkoušek prozatím nerušíme. Pokud nebude možná realizace daného termínu s ohledem na nařízení vlády a ochrany vlastního zdraví, termíny posuneme.

 

Termíny:

Praha: Klimentská 50,

7.5.2020 (9:00 - 18.00) OBSAZENO

8.5. (9:00 -  18.00) OBSAZENO

29.5.2020 (9:00 - 18:00)  nový termín, volno

30.5.2020 /9:00-18:00) nový termín, volno

27.9. 2020 (9:00 - 18:00) nový termín, volno

28.9.2020 (9:00 - 18:00) 2 volná místa

Hradec Králové: Pražská třída 1, 25.4.2020. (9:00 - 21:00) OBSAZENO

Brno: Nutriční poradna Kuklenská 17, 29.5.2020, volno

 

 

Přihlášky: Po odeslání poptávky na zkoušku emailem na info@nutriacademy.cz Vám budou zaslány bližší informace k průběhu a požadavkům na zkoušky + přihláška ke zkoušce a upřesněn termín. Informovat se můžete i osobně na tel: 775 785 219 (každý všední den 9-12h). Posluchačům našich kurzů budou podmínky sděleny automaticky v rámci kurzu nebo individuálně, není potřeba se na ně zde extra informovat.

Cena zkoušky: 6000,- Kč (vč. DPH), pro posluchače a absolventy našich kurzů: 5000,- Kč (opravný/náhradní termín 3000,- Kč).

Přípravný seminář ke zkoušce: 15.3. v Hradci Králové, 26.4. v Praze. Pro posluchače a absolventy našich kurzů je přípravný seminář nebo konzultace bonusem ke studiu, pro všechny ostatní je cena semináře/konzultace 1000,- Kč.

Závazně přihlášeným doporučíme i tipy na studijní literaturu - přípravu ke zkouškám anebo zašleme naše studijní materiály, určené přímo k přípravě ke zkouškám.Posluchači či absolventi našich kurzů již mají materiály zahrnuty v ceně státnic.

Velmi doporučujeme zúčastnit se našeho kurzu Poradce pro výživu - nabízíme jej i 100% on-line. Garantujeme, že budou naši posluchači k autorizované státní zkoušce adekvátně připraveni, během výuky se i seznámí se členy zkušební komise (našimi lektory) a nacvičí si modelové situace, které budou u státnic absolvovat. Na našich kurzech vás samozřejmě  perfektně připravíme i k písemné části státnic.

Našim absolventům nabízíme zvýhodněné podmínky pro přípravu na autorizovanou státní zkoušku - seminář i přípravné materiály ke zkoušce máte již v ceně Autorizované státní zkoušky. Vaše Osvědčení je nicméně stále platné, má neomezenou platnost. Pro získání ŽL se tímto novým nařízením pro vás nic nemění. Ale do budoucna bude služby poradců proplácet zdravotní pojišťovna a současný odborný názor je takový, že k tomu bude potřeba prokázání odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací, tedy autorizovanou státní zkouškou. 

Podmínky pro státní zkoušku:

  • Vyplnění závazné přihlášky na konkrétní termín státní zkoušky
  • Úhrada poplatku za státní zkoušku ještě před účastí na přípravném semináři nebo individuální konzultaci na č. u. společnosti NutriAcademy, s.r.o. 4978819001/2010 dle našeho ceníku (6000,- Kč (vč. DPH), 5000,- Kč pro posluchače a absolventy našich kurzů. Opravný/náhradní termín 3000,- Kč.
  • V případě neúčasti na konkrétním termínu, a to z jakéhokoli důvodu, na který posluchač vyplní závaznou přihlášku, písemně se přihlásí a termín si tak rezervuje nebo jej zakoupí ve zvýhodněném balíčku kurzovného Poradce pro výživu, daný termín bez náhrady propadá. Je možné se kdykoli potom zúčastnit náhradního termínu, ale je potřeba znovu projít administrativním procesem viz. výše a uhradit poplatek za státní zkoušku. V případě opravného termínu platí totéž. V případě závažného důvodu neúčasti rozhodne o prominutí platby za náhradní termín rekvalifikační zařízení hlasováním obou jednatelů autorizované osoby - společnosti NutriAcademy, s.r.o. a členů zkušební komise daného termínu státní zkoušky.
  • V případě neúčasti na konkrétním termínu je nutné se dle požadavků Národní soustavy kvalifikací řádně písemně omluvit, a to min. 3 dny předem. Omluvu je nutné zaslat na info@nutriacademy.cz. V případě řádného neomluvení účasti na státní zkoušce nebude již posluchači umožněno zúčastnit se náhradního termínu zkoušek.