NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Autorizovaná státní zkouška Výživový poradce

 

Všechny informace naleznete na našem novém webu www.nutri.academy

 

 

 

Autorizovanou zkouškou si můžete ověřit a uznat své znalosti a dovednosti a získat doklad, který dokazuje, že disponujete kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Profese Výživový poradce spadá do Národní soustavy kvalifikací a společnost NutriAcademy, s.r.o. je autorizovanou osobou pro provádění státních zkoušek pro tuto profesi. Autorizaci naší společnosti udělilo Ministerstvo zdravotnictví. Při zkouškách zasedá komise, složená ze dvou členů - tzv. autorizovaných osob. Zkouška je složena z písemné a praktické části a hodnotící komise musí zkoušeného vyzkoušet ze všech státem požadovaných kriterií - pro zájemce o zkoušku důrazně doporučujeme prostudovat si požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi.

Dle § 17 zákona č. 179/2006 Sb. může být žadatelem o konání zkoušky každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

 

Termíny:

Praha: zkouška je realizována na adrese Klimentská 50,5 min pěší chůze od metra C (B) Florenc

Brno: zkouška je realizována na adrese Kuklenská 17, Brno

Hradec Králové: zkouška je realizována na adrese Pražská třída 1, HK

 

27.4.2024 Brno (od 9.00) obsazeno

12.5. 2024 Hradec Králové (od 9.00) volno

18.5.2024 Praha (od 9.00) 1 místo

22.6. 2024 Praha (od 9.00) obsazeno

23.6. 2024 Brno (od 9.00) volno

21.7. 2024 Praha (od 9.00) obsazeno

27.7. 2024 Brno (od 9.00) volno

7.9. 2024 Praha (od 9.00) volno

29.9. 2024 Brno (od 9.00) volno

 

 

 

 

Přihlásit se na zkoušku můžete zde: 

Přihlášky: Nejste-li studenti našich kurzů, informovat se o státní zkoušce můžete osobně na tel: 775 785 219 (každý všední den 9-12h) nebo na info@nutriacademy.cz. Posluchačům našich kurzů budou podmínky sděleny automaticky v rámci kurzu nebo individuálně, není potřeba se na ně zde extra informovat. Posluchači našich kurzů již mají informace ke státní zkoušce, materiály a procvičující případy zahrnuty v ceně studia a jsou jeho součástí.

 

Administrativní poplatek za zkoušku: 8000,- Kč (vč. DPH)

V ceně plné výše poplatku je zahrnuto: 1 řádný termín zkoušky, administrativní zpracování přihlášky a právní úkony, v případě úspěšného absolvování zkoušky vystavení Osvědčení o státní zkoušce z profesní kvalifikace Výživový poradce a Dodatku k Diplomu v AJ (Europass). V ceně již jsou zahrnuty základní materiály k teoretické části zkoušky (a tipy na doporučenou literaturu), týdenní licence k profesionálnímu nutričnímu software Fitlinie a 3 videa se členy státnicové komise, nejčastějšími dotazy a doporučeními ke státní zkoušce a 30 min on-line konzultace  - tj. materiály v ceně 4000Kč).

Pokud kupujete státní zkoušku ve zvýhodněném balíčku s kurzovným Poradce pro výživu, v ceně nemusí být zahrnuty všechny bonusy viz výše. 

 

Podmínky pro státní zkoušku:

  • Vyplnění závazné přihlášky na konkrétní termín státní zkoušky (přihlášku zašleme elektronicky na vyžádání)
  • Úhrada poplatku za státní zkoušku na náš účet u společnosti NutriAcademy, s.r.o. 4978819001/2010 dle našeho ceníku, tedy 8000,- Kč/ daný termín. Opravný/náhradní termín 5000,- Kč.
  • V případě neúčasti na konkrétním termínu, a to z jakéhokoli důvodu, na který posluchač vyplní závaznou přihlášku, písemně se přihlásí a termín si tak rezervuje nebo jej zakoupí ve zvýhodněném balíčku kurzovného Poradce pro výživu, daný termín bez náhrady propadá. Je možné se kdykoli potom zúčastnit náhradního termínu, ale je potřeba znovu projít administrativním procesem viz. výše a uhradit poplatek za státní zkoušku. V případě opravného termínu platí totéž. V případě závažného důvodu neúčasti na daném termínu zkoušky rozhodne o prominutí platby za náhradní termín zkoušky hlasování obou jednatelů společnosti NutriAcademy, s.r.o. a členů zkušební komise daného termínu profesní zkoušky.
  • V případě neúčasti na konkrétním termínu je nutné se dle požadavků Národní soustavy kvalifikací řádně písemně omluvit, a to min. 3 dny předem. Omluvu je nutné zaslat na info@nutriacademy.cz. V případě řádného neomluvení účasti na státní zkoušce nebude již posluchači umožněno zúčastnit se náhradního termínu zkoušek.
  • Ke státní zkoušce je potřeba přinést originál přihlášky ke zkoušce, kopii občanského průkazu, občanský průkaz (bez něj nemůže být uchazeči státní zkouška v daném termínu umožněna), notářsky ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání (lze ověřit i na Czech pointu). Tyto doklady jsou povinné, bez nich nemůže být uchazeči o zkoušku umožnit účast na zkoušce. U státní zkoušky komise rovněž ověřuje schopnost zkoušeného vyhodnotit a navrhnout jídelníček v nutričním software - je na každém účastníku zkoušky, aby si nutriční software (jakýkoli) zajistil, včetně případného notebooku/tabletu/mobilu, na kterém vyhodnocení předvede. Na místě zkoušky je vždy Wi-fi. Našim studentům poskytujeme, v případě že o to požádají, 2-denní licenci určenou pro použití na státní zkoušku.
  • základní povinností každého zájemce o státní zkoušku je seznámení se s požadavky NSK pro státní zkoušku Výživový poradce - zde najdete i popis, co se bude zkoušet a jakou formou.
  • Na zkoušku se dostavte vždy včas, min. 10 min předem (tj. pokud se začíná v 9.00, je nutné být na místě 8.50). Kontaktní osoba: Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA: tel: 775 785 219