NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Komplexní vzdělávací program Life Style kouč

Místa konání kurzu: Komplexní akreditovaný vzdělávací program Life Style kouč

Vzdělávácí program Life style kouč je v roce 2022 - 2023 realizován s presenční výukou v  Hradci Králové. Zde jsou konkrétní termíny studia.

Nová studijní skupina začíná 1.10.2022. Kurz je rozdělen na distanční  a presenční část. 

Cena rekvalifikačního kurzu: 25 900,-  (22 900,- pro absolventy Výživového poradce u Nutriacademy).

Pozor akce! Rekvalifikační kurz s presenční výukou za cenu  22 900,- při platbě do 31.8.2022! V ceně je on-line kurz Základní škola výživy, Keto a low carb diety a kurz Probiotika s on-line testy a certifikáty.

Kurz je také možné studovat 100% on-line (distančně) . Pro více info nás kontaktujte na tel. 00420 775 785 219.                 Cena je 18 900,- Kč.

 


Charakteristika studijního programu

Obor Life Style kouč, tedy Kouč zdravého životního stylu, je novým dynamicky se rozvíjejícím oborem v zahraničí, především v anglicky mluvících zemích. V Německu a Rakousku má tento obor název Ekotrofologie (Öeckotrophologie).

Obor Life Style kouč se prozatím nedá v ČR kvalitně studovat, chybějí odpovídající obory na vysokých školách. Proto jsme se vyškolili v zahraničí, přidali 15-ti leté praktické zkušenosti a otevíráme pro vás tento moderní obor v rámci studia v naší společnosti.


Kdo je Life style kouč?

V knihkupectvích a na internetu se to jen hemží zaručenými dietami a cvičebními programy, většina knih podává zkreslené informace, je špatně přeložena či pochopena z cizojazyčného originálu, informace jsou poskytovány a předávány nekvalifikovanými lidmi s přinejmenším pochybným, nebo dokonce žádným vzděláním v oboru a bez praxe. Sousedky a kamarádky si radí zaručené diety a detoxikační postupy, které na ně "zabraly", to vše bez jakéhokoli respektu k individualitě a typologii člověka, bez základních znalostí složení potravin a jejich účinku.

Kdo by měl tedy poradit? Na koho se obrátit? V zahraničí již to vědí, obrací se na Life Style kouče (německý ekvivalent Öeckotropholog nebo Heilpraktiker).

Life Style kouč je člověk, na kterého se lidé obracejí, když se potřebují naučit zdravěji jíst, snížit váhu, cítit se fit, odbourat stres, věnovat se cvičení, projít detoxikačním programem, odnaučit se kouřit, zbavit se závislosti na kofeinu nebo předejít chronickému onemocnění (diabetes, osteoporóza, metabolický syndrom, kardiovaskulární choroby).

Life Style kouč ale také člověk, který pomůže překonat krizi, povzbuzuje, pomáhá nalézat nová řešení a rozvíjení osobnosti. Life Style kouč je přítel na cestě ke zdraví a dobré kondici, je to vlastně výživový poradce, psycholog a kouč v jednom. Mít kouče znamená, že na nic nebudete nikdy sami! Proto je úkolem kouče mít také psychologické a sociologické vzdělání, musí pomoci s odbouráním nejen fyzického, ale také emočního stresu cestou rozvoje duše a intelektu.

Tento obor bude v následujících letech velice rozvíjen, protože v zahraničí již více než 10 let úspěšně funguje. Např. v Německu byla ještě před 15 lety podobná situace jako u nás, ale s rozvojem preventivních programů pojišťoven nastal masový rozvoj tohoto oboru. Během studia Life style kouče se seznámíte nejenom s účinnými nástroji pokročilé nutriční     péče o sebe sama i klienty, ale také s problematikou očistných programů a půstů, emocionálního odkyselení a nástrojů odblokování psychických vzorců chování, které se mohou ukládat a zobrazovat v psychosomatických problémech lidského těla. Celé studium je doplněno také o moderní diagnostické metody lidského zdraví.

Na všech kurzech používáme vlastní edukační materiály, jejichž autorkou je Radka Burdychová. Každý student Life style kouč programu obdrží veškeré informace k programu a metodě Nutrirestart®.

 

Obsah kurzu Life style coach

 • Úvod do koučování

  Osobnost kouče, struktura koučovacího rozhovoru, podstata koučování, otázky pro koučování, stanovování cílů. Mimika a řeč těla – jak to využít při koučování. Zrcadlení.

  Koučování v Life style

  Reálné stanovení cílů v oblasti výživy a pohybu, práce s psychikou, identifikace slabých a silných stránek klienta

  Struktura koučovacího rozhovoru

  Správné pokládání otázek, metoda GROW, Kolo života, Osa života, mentální bloky a myšlenkové vzorce. Škálování.

  Sebevědomí

  Budování sebevědomí, asertivita, péče o klienta.

  Administrativa, právní základy a péče o klienta

  Záznamy ze sezení, GDPR, obchodní podmínky, informace na webu, koučování pro malé a střední podniky a výběrová řízení. Práce s klientem mimo koučovací sezení – telefonování, emailing, oslovování nových zákazníků, prezentace a PR v sociálních sítích.

  Odkyselení a detoxy, metabolická typologie

  Vzorové detoxikační plány, originální studijní texty

  Psychosomatika, vnitřní osobnosti a jejich jednání a rozhodování
  Cvičení: vnitřní žena, vnitřní muž, vnitřní dítě, řešení emocionálně vypjatých situací. Vnitřní kritik. Koučovací metoda s vnitřním kritikem. Eko plán na fyzické i psychické úrovni.

  On-line kurz Základní škola výživy s on-line testem a certifikátem

  Základní informace, které by měl znát každý člověk zajímající se o zdravý životní styl nebo pomýšlející na studium výživy či sportu na vysoké škole. Hlubší vhledy do problematiky fungování lidského těla, rámcové tvorby jídelníčků a pochopení systému makroživin i mikroživin a tím biochemii lidského těla. Pro čtenáře blogů a webů mnohdy překvapující informace, jak to ve skutečnosti je a jak leckdy lidé bez vzdělání a odborné praxe ovlivňují názory široké veřejnosti špatným směrem.

  On-line kurz Keto a low carb diety s on-line testem a certifikátem

  Manuál pro keto a Low carb diety, vzorové jídelníčky a originální výukové texty.

  On-line kurz Probiotika Plus s on-line testem a certifikátem

  O Trávicí soustavě a jejím fungování, o mikroflóře lidského trávicího traktu, o probioticích, prebioticích a synbioticích a o imunitě a psychickém fungování lidského těla se špatnou a zdravou střevní mikroflórou. 

   

  Praxe

  Struktura koučovacího rozhovoru/poradenství v Life style
  Vstupní dotazník a jeho koučovací vylepšení, záznamy ze sezení, motivační doporučení pro klienty

  Psychologická typologie klientů
  Rozdělení lidí do osobnostních typů, jídelníčky, cvičební plány a práce s lidmi dle jejich psychologického typu, psychologické typy poradců a koučů a jak v praxi využít své silné i slabé stránky

  Koučování při podpoře diet, detoxikace a odkyselení, práce s psychikou. Mentální odkyselení, zbavování se emocionálního odpadu. Co se děje s psychikou při dietách a detoxech. Syndrom trávení a psychologie.

  Práce kouče s nutričními a pohybovými doporučeními z hlediska motivace klienta. Plánování a osy plánování. Dosledování a zpětná vazba. Tvorba seznamů, dodržování a měřitelnost dílčích úkolů a cílů, zapojení emocí a smyslů. Pozitivní vnímání vlastního těla.

  Originální Recepty pro racionální stravování, odkyselení i detoxy. Vzorové stravovací plány pro jednotlivé metabolické typy. Recepty lze použít i pro klienty

  Nácviky koučovacích sezení.

  Metoda Nutrirestart®