NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Nutriční screening pomocí Darkfield mikroskopické diagnostiky

Nutriční screening pomocí Darkfield mikroskopické metody

Školení probíhá v harmonogramu 2 výukové dny plus zkouška (písemný test plus ústní přezkoušení). Školení probíhá v Náchodě, zkouška je možná i v Praze nebo v Hradci Králové

Termíny pro rok 2024:

1.5. (10.00 - 17.00) a 2.5. 2024 (9.00 - 17.00) 

zkouška: 12.5. 2024 Hradec Králové nebo 22.6. 2024 Praha

 

Přihlásit se můžete na info@nutriacademy.cz nebo ZDE


Nutriční screening pomoc metody Darkfield mikroskopicky - jde o vizualizaci všech krevní komponentů, na jejichž základě se stanoví vhodný nutriční program. Jedná se o velmi vhodnou doplňkovou metodu k běžnému biochemickému vyšetření nebo vyšetření krve na potravinové alegie a intolerance.

Nutriční screening pomáhá nutričnímu specialistovi k účinné úpravě jídelníčku a životního stylu klienta.


Kvalifikační předpoklady:

Po absolvování všech výukových dnů a úspěšném složení závěrečných písemných a ústních zkoušek, získává absolvent Certifikát Darkfield Nutriční Diagnostik.

Poznámka: Kurz lze absolvovat i jen v rámci svého zájmu, informovanosti a osobního růstu - bez zkoušek, bez Certifikátu  - v tom případě není nutný kvalifikační předpoklad viz výše.

Ve všech případech procvičíme instrumentální praktické návyky (příprava preparátu, práce s mikroskopem, údržba a servis mikroskopu)  i interpretaci nálezů, návrh optimální nutriční strategie pro řešení diagnostikovaných případů, v kombinaci s klasickými biochemickými, případě dalšími laboratorními testy. 


Obsah kurzu

 

1. den

Probereme složení krve, její úlohu v organismu, fyziologické hodnoty krevních elementů.

Nejprve se zaměříme na červené krvinky erytrocyty, jejich tvar, složení, vznik a hlavně jejich funkci v těle. Ukážeme si vzhled erytrocytů v DFM. Probereme tvarové odchylky viditelné v DFM a vysvětlíme si, co ze změněných erytrocytů můžeme vyvodit pro zlepšení výživy klienta. Prostřednictvím erytrocytů např.kontrolujeme hydrataci organismu - tedy pitný režim, nedostatek omega mastných kyselin v těle, přebytek lipidů a sacharidů a celou řadu dalších dat.

Dále se zaměříme na bílé krvinky leukocyty, jejich formy a morfologickou charakteristiku a jednotlivé druhy bílých krvinek se naučíme v DFM rozpoznat. Popíšeme si úlohu leukocytů v těle. Probereme základy nespecifické a specifické imunity. Naučíme se, které druhy leukocytů se zvyšují při alergiích např.potravních, které druhy se mohou zvýšit po příjmu potravy či po neadekvátní fyzické zátěži a celou řadu dalších dat.

Dále se budeme věnovat krevním destičkám - trombocytům, probereme jejich velikost, tvar, složení a funkci při srážení krve. Naučíme se trombocyty pozorovat v DFM a hodnotit jejich případný výskyt v souvislosti s odbouráváním tuků v těle atd.

Dále se budeme věnovat správné technice mikroskopování, středění objektu, osvětlení preparátu. Řekneme si, jaké pomůcky použít ke správné přípravě mikroskopického preparátu.

Dále budeme probírat :

Krev nelže: nejčastější nálezy v DFM a jak je správně vyhodnotit: I.část :

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit např.nedostatek vitaminu B12

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit zátěž organismu elektrosmogem např. z mobilů

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit nedostatečný pitný režim

- Další časté nálezy

 

2. den

V tomto bloku probereme krevní plazmu, její fyziologické složení, základní funkce v těle a vzhled plazmy v DFM. Naučíme se rozpoznat útvary, které v plazmě vznikají většinou nesprávnou nebo nevhodnou výživou jedince a které nám ukazují např.acidobazickou nerovnováhu v těle většinou s nedostatkem zásadotvorných potravin. Jiné nálezy v plazmě nám mohou odhalit nerovnováhu mezi volnými radikály a antioxidanty, tzv.oxidační stres, většinou způsobený nedostatkem ovoce a zeleniny ve výživě atd.

Zaměříme se na tzv. parazity, jejich vývojová stádia, hostitele a mezihostitele. Podíváme se na nejčastější epidemiologicky významné parazity u zvířat a lidí a naučíme se je identifikovat a rozlišit z hlediska morfologie, vlastností, pravděpodobnosti výskytu apod.

Dále si ukážeme pozorování těžkých kovů a co pojem těžké kovy opravdu zahrnuje. Projdeme si různé nálezy a vysvětlíme způsoby řešení.

Dále budeme probírat :

Krev nelže: nejčastější nálezy v DFM a jak je správně vyhodnotit: II.část :

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit např.alergie

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit např.nedostatek Fe

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit např.zátěž na játrech

- Pozorování kvasinek v živém preparátu

- Pozorování bakterií v živém preparátu

- Další nálezy

 

Cena kurzu

22 900 Kč individuálně  (v ceně je zahrnuto školení včetně zkoušek, studijní skripta, Certifikát) NEBO 14 900 Kč/osoba při účasti více členů jednoho týmu nebo více rodinných příslušníků. Max počet účastníků na školení jsou 4 osoby. V ceně je dále zahrnuto drobné občerstvení během dne (ovoce, zdravé napečené mňamky) a pitný režim. V ceně není zahrnuto ubytování. Veškeré výukové materiály budou předány první den školení.  
 


Odborný garant

MVDr. Marta Burdychová
NutriAcademy, s.r.o.
E-mail: info@nutriacademy.cz