NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Nutriční screening pomocí Darkfield mikroskopické diagnostiky

Nutriční screening pomocí Darkfield mikroskopické metody

Školení probíhá v harmonogramu 3 výukové dny plus zkouška (písemný test plus ústní přezkoušení). Školení probíhá v Náchodě, zkouška je možná i v Praze nebo v Hradci Králové

 

Termíny pro rok 2023:

6.5.., 7.5. a 8.5. 2023

28.9., 30.9. a 1.10. 2023

 

Přihlásit se můžete na info@nutriacademy.cz nebo ZDE


Nutriční screening pomoc metody Darkfield mikroskopicky - jde o vizualizaci všech krevní komponentů, na jejichž základě se stanoví vhodný nutriční program. Jedná se o velmi vhodnou doplňkovou metodu k běžnému biochemickému vyšetření nebo vyšetření krve na potravinové alegie a intolerance.

Nutriční screening pomáhá nutričnímu specialistovi k účinné úpravě jídelníčku a životního stylu klienta.


Kvalifikační předpoklady:

Po absolvování všech výukových dnů a úspěšném složení závěrečných písemných a ústních zkoušek, získává absolvent Certifikát Darkfield Nutriční Diagnostik.

Poznámka: Kurz lze absolvovat i jen v rámci svého zájmu, informovanosti a osobního růstu - bez zkoušek, bez Certifikátu  - v tom případě není nutný kvalifikační předpoklad viz výše.

Ve všech případech procvičíme i interpretaci nálezů, návrh optimální nutriční strategie pro řešení diagnostikovaných případů, v kombinaci s klasickými biochemickými, případě dalšími laboratorními testy. 


Obsah kurzu

 

1. den

Probereme složení krve, její úlohu v organismu, fyziologické hodnoty krevních elementů.

Nejprve se zaměříme na červené krvinky erytrocyty, jejich tvar, složení, vznik a hlavně jejich funkci v těle. Ukážeme si vzhled erytrocytů v DFM. Probereme tvarové odchylky viditelné v DFM a vysvětlíme si, co ze změněných erytrocytů můžeme vyvodit pro zlepšení výživy klienta. Prostřednictvím erytrocytů např.kontrolujeme hydrataci organismu - tedy pitný režim, nedostatek omega mastných kyselin v těle, přebytek lipidů a sacharidů a celou řadu dalších dat.

Dále se zaměříme na bílé krvinky leukocyty, jejich formy a morfologickou charakteristiku a jednotlivé druhy bílých krvinek se naučíme v DFM rozpoznat. Popíšeme si úlohu leukocytů v těle. Probereme základy nespecifické a specifické imunity. Naučíme se, které druhy leukocytů se zvyšují při alergiích např.potravních, které druhy se mohou zvýšit po příjmu potravy či po neadekvátní fyzické zátěži a celou řadu dalších dat.

 

2. den

Zpočátku se budeme věnovat krevním destičkám - trombocytům, probereme jejich velikost, tvar, složení a funkci při srážení krve. Naučíme se trombocyty pozorovat v DFM a hodnotit jejich případný výskyt v souvislosti s odbouráváním tuků v těle atd.

Dále se budeme věnovat správné technice mikroskopování, středění objektu, osvětlení preparátu. Řekneme si, jaké pomůcky použít ke správné přípravě mikroskopického preparátu.

Dále budeme probírat :

Krev nelže: nejčastější nálezy v DFM a jak je správně vyhodnotit: I.část :

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit např.nedostatek vitaminu B12

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit zátěž organismu elektrosmogem např. z mobilů

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit nedostatečný pitný režim

- Další časté nálezy

 

3. den

V tomto bloku probereme krevní plazmu, její fyziologické složení, základní funkce v těle a vzhled plazmy v DFM. Naučíme se rozpoznat útvary, které v plazmě vznikají většinou nesprávnou nebo nevhodnou výživou jedince a které nám ukazují např.acidobazickou nerovnováhu v těle většinou s nedostatkem zásadotvorných potravin. Jiné nálezy v plazmě nám mohou odhalit nerovnováhu mezi volnými radikály a antioxidanty, tzv.oxidační stres, většinou způsobený nedostatkem ovoce a zeleniny ve výživě atd.

Dále budeme probírat :

Krev nelže: nejčastější nálezy v DFM a jak je správně vyhodnotit: II.část :

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit např.alergie

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit např.nedostatek Fe

- Jak z nálezu v DFM vyhodnotit např.zátěž na játrech

- Další nálezy

 

Cena kurzu

22 900 Kč (v ceně je zahrnuto školení včetně zkoušek, studijní skripta, Certifikát). V ceně je dále zahrnuto drobné občerstvení během dne (ovoce, zdravé napečené mňamky) a pitný režim. V ceně není zahrnuto ubytování. Veškeré výukové materiály budou předány první den školení.  
 


Odborný garant

MVDr. Marta Burdychová
NutriAcademy, s.r.o.
E-mail: info@nutriacademy.cz