NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Jak správně vybrat akreditovaný kurz Poradce pro výživu?

Kurz musí být akreditován

Ze všeho nejdříve je potřeba ověřit, zda je nabízený kurz akreditován. Akreditovaný kurz je vždy veden pod tzv. číslem jednacím (č.j.) u příslušného ministerstva (a na jeho webových stránkách). V současné době tento typ kurzů podléhá akreditaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR, msmt.cz). Kurz Poradce pro výživu je rekvalifikačním kurzem, tzn. najdeme ho v sekci Vzdělávání – Rekvalifikace – databáze udělených akreditací. Případně lze na MŠMT akreditaci ověřit telefonicky.

Osvědčení o rekvalifikaci je dáno zákonem

Protože se jedná o rekvalifikační kurz, je ze zákona po splnění veškerých náležitostí a požadavků pro absolvování kurzu ukončen OSVĚDČENÍM O REKVALIFIKACI. Pokud příslušné školící zařízení uvede, že je kurz ukončen CERTIFIKÁTEM, DIPLOMEM nebo POTVRZENÍM, určitě se nejedná o akreditovaný kurz. Akreditace jako taková je totiž určitou prestižní záležitostí, akreditované zařízení musí splnit řadu požadavků, především na odbornou kvalitu kurzu (výukové materiály a informace), kvalitu a zkušenosti lektorského týmu, prostorové zabezpečení kurzu (výukové prostory) a materiálové zabezpečení (pomůcky, přístroje, zařízení). Akreditované školící zařízení také podléhá pravidelným auditům a kontrolám ze strany MŠMT ČR, kvalitu výuky tak musí držet za každých okolností.

Akreditace byla udělena, ale pro jiný než nabízený obor

Někdy se stává – a dá se to samozřejmě kvalifikovat jako podvod, že školící zařízení vlastní akreditaci na jinou činnost, např. na masáže – a uvede, že je akreditovaným zařízením – ovšem na masáže, nikoli na poradenství pro výživu (to se již bohužel náhodný čtenář nedozví). Proto pozor na číslo akreditace, solidní profesionální školící zařízení by ho u každého kurzu mělo explicitně uvádět, totéž číslo se pak MUSÍ objevit na OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI.

Historie vzdělávacího zařízení – doba působení a spokojení kurzisté

Dalším kritériem výběru kurzu by měla být historie vzdělávacího zařízení a publikační činnost. Akreditace se vydává na období 3 let, potom musí školící zařízení žádat o novou akreditaci. Školící zařízení, které získalo akreditaci poprvé, určitě nebude kvalitou výuky srovnatelné se školícím zařízením, které již akreditaci získalo opakovaně (zkušenosti, praxe, zpětná vazba). Dobrým kritériem při výběru kurzu je také systém dalšího vzdělávání v oboru. Je vidět, že zařízení sleduje moderní trendy a posluchač tak vždy dostane kvalitní informace i do budoucna. Navíc, pokud zařízení disponuje rozsáhlou nabídkou nástavbovýcha doplňkových kurzů, jsou posluchači s výukou natolik spokojeni, že se do kurzů vrací a znalosti si rozšiřují (nespokojený zákazník se nevrátí a systém nástavbového vzdělání by pak nefunguje).

Kvalitní lektorský tým

Vždy také ověříme kvalitu lektorského týmu a jeho publikační činnost (prezentace v médiích, na internetu, v odborných časopisech a na konferencích). Pro toto stačí prosté "googlování", pokud nám o garantovi kurzu nebo lektorovi "vyjede" 1 odkaz, pravděpodobně se nejedná o dostatečně zkušeného a v oboru kovaného odborníka. Zkušení lektoři pravidelně publikují, věnují se sebevzdělávání – účastní se odborných konferencí, setkání, meetingů, porad) a stojí za nimi odborná vědecká i praktická činnost (nejprestižnější publikace se objevují v databázi Web of Science). Vždy je třeba si ověřit, zda má příslušný lektor nejen znalosti teoretické, ale i znalosti a zkušenosti praktické (přímo při práci s klienty). Dalším kritériem by také mělo být pedagogické vzdělání a praxe, neboť něco jiného je "vědět" a něco jiného "umět naučit".

Cena kurzu není nejdůležitějším kritériem

Pro mnoho lidí je jediným kritériem CENA kurzu. Pokud akreditované zařízení přistupuje k odbornému, prostorovému a materiálovému zařízení seriózně, nemůže být cena kurzu při stanovené hodinové dotaci nižší než 12 000 Kč (při prezenční výuce, při "on-line" výuce může být cena pochopitelně nižší – důležitá je ale především kvalita).

Počet účastníků kurzu by měl umožnit individuální přístup

Kvalitní dozajista nebude kurz, ve kterém je najednou proškolováno 40 nebo 50 lidí, počet lidí by měl být shodný s počtem studentů v normální třídě, tedy MAXIMÁLNĚ 20. Optimální počet posluchačů je 15. Díváme se i na to, jaké výhody nabízí školící zařízení právě pro své posluchače. Může se stát, že má školící zařízení nasmlouvané velice dobré ceny profesionálních přístrojů, programů a pomůcek výživového poradce a finančně se tedy vyplatí studovat právě u zařízení, kde můžeme do budoucna čerpat řadu slev.

Intenzita kurzu a výuky by měla odpovídat reálným možnostem studentů

Také dbáme na to, jakým způsobem je výuka rozvrstvena. Nikdo není schopen zvládnout těžké učivo v rámci jednoho týdne, na vstřebání učiva je potřebné i individuální studium doma a kvalitní zpětná vazba. Veliký pozor také dáváme na moderní výukové trendy – ne vždy je "on-line" kurz nebo "on-line" test schopen nahradit individuální přístup! Při on-line testu můžete mít potíže s připojením, a test Vám pak není uznán! Hlavní výukové materiály by vždy měly být v tištěné podobě tak, aby si do nich posluchač mohl doplňovat svoje poznámky z výuky.