NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Autorizovaná státní zkouška Poradce pro výživu

Autorizovanou zkouškou si můžete ověřit a uznat své znalosti a dovednosti a získat doklad, který dokazuje, že disponujete kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Profese Poradce pro výživu spadá do Národní soustavy kvalifikací a společnost NutriAcademy, s.r.o. je autorizovanou osobou pro provádění státních zkoušek pro tuto profesi. Autorizaci naší společnosti udělilo Ministerstvo zdravotnictví. Při zkouškách zasedá komise, složená ze dvou členů - tzv. autorizovaných osob. Zkouška je složena z písemné a praktické části a hodnotící komise musí zkoušeného vyzkoušet ze všech státem požadovaných kriterií - pro zájemce o zkoušku důrazně doporučujeme prostudovat si požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi.

Dle § 17 zákona č. 179/2006 Sb. může být žadatelem o konání zkoušky každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

 

Termíny:

Praha: Klimentská 50, 4.1.2020: 9.00 

Hradec Králové: Pražská třída 1, 4.4.2020: 9:00

Brno: Nutriční poradna Kuklenská, 6.12.2019: 14:00

Kroměříž: Nutriční poradna Velké náměstí 1, březen 2020

 

Přihlášky: Po odeslání poptávky na zkoušku emailem na info@nutriacademy.cz Vám budou zaslány bližší informace k průběhu a požadavkům na zkoušky + přihláška ke zkoušce a upřesněn termín.Informovat se můžete i osobně na tel: 775 785 219 (každý všední den 9-12h)

Cena zkoušky: 6000,- Kč

Přípravný seminář ke zkoušce: 1.12.2019: v Praze, pro naše absolventy a posluchače již v ceně státnic, pro všechny ostatní 3000,- Kč.

Pro zájemce o tuto státní zkoušku organizujeme přípravný seminář nebo i telefonické a on-line konzultace. Cena bude stanovena individuálně po domluvě. Závazně přihlášeným doporučíme i tipy na studijní literaturu - přípravu ke zkouškám anebo zašleme naše studijní materiály, určené přímo k přípravě ke zkouškám.

Velmi doporučujeme zúčastnit se našeho kurzu Poradce pro výživu - nabízíme jej i 100% on-line. Garantujeme, že budou naši posluchači k autorizované státní zkoušce adekvátně připraveni, během výuky se i seznámí se členy zkušební komise (našimi lektory) a nacvičí si modelové situace, které budou u státnic absolvovat. Na našich kurzech vás samozřejmě  perfektně připravíme i k písemné části státnic.

Našim absolventům nabízíme zvýhodněné podmínky pro přípravu na autorizovanou státní zkoušku - seminář i přípravné materiály ke zkoušce máte již v ceně Autorizované státní zkoušky. Vaše Osvědčení je nicméně stále platné, má neomezenou platnost. Pro získání ŽL se tímto novým nařízením pro vás nic nemění. Ale do budoucna bude služby poradců proplácet zdravotní pojišťovna a současný odborný názor je takový, že k tomu bude potřeba prokázání odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací, tedy autorizovanou státní zkouškou.