NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Autorizovaná státní zkouška Poradce pro výživu

Autorizovanou zkouškou si můžete ověřit a uznat své znalosti a dovednosti a získat doklad, který dokazuje, že disponujete kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Profese Poradce pro výživu spadá do Národní soustavy kvalifikací a společnost NutriAcademy, s.r.o. je autorizovanou osobou pro provádění státních zkoušek pro tuto profesi. Autorizaci naší společnosti udělilo Ministerstvo zdravotnictví. Při zkouškách zasedá komise, složená ze dvou členů - tzv. autorizovaných osob. Zkouška je složena z písemné a praktické části a hodnotící komise musí zkoušeného vyzkoušet ze všech státem požadovaných kriterií - pro zájemce o zkoušku důrazně doporučujeme prostudovat si požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi.

Dle § 17 zákona č. 179/2006 Sb. může být žadatelem o konání zkoušky každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

 

Termíny:

Praha: Klimentská 50, 28.4.2019

Hradec Králové: Pražská třída 1, září 2019

Brno: Nutriční poradna Kuklenská, červenec 2019

Kroměříž: Nutriční poradna Velké náměstí 1, květen - červen 2019

 

Přihlášky: Po odeslání poptávky na zkoušku emailem na info@nutriacademy.cz Vám budou zaslány bližší informace k průběhu a požadavkům na zkoušky + přihláška ke zkoušce a upřesněn termín.Informovat se můžete i osobně na tel: 775 785 219 (každý všední den 9-12h)

Cena zkoušky: 6000,- Kč

Pro zájemce o tuto státní zkoušku organizujeme přípravný seminář nebo i telefonické a on-line konzultace. Cena bude stanovena individuálně po domluvě. Závazně přihlášeným doporučíme i tipy na studijní literaturu - přípravu ke zkouškám anebo zašleme naše studijní materiály, určené přímo k přípravě ke zkouškám.

Velmi doporučujeme zúčastnit se našeho kurzu Poradce pro výživu - nabízíme jej i 100% on-line. Garantujeme, že budou naši posluchači k autorizované státní zkoušce adekvátně připraveni, během výuky se i seznámí se členy zkušební komise (našimi lektory) a nacvičí si modelové situace, které budou u státnic absolvovat. Na našich kurzech vás samozřejmě  perfektně připravíme i k písemné části státnic. Posluchači našich kurzů mají zvýhodněnou cenu na autorizovanou státní zkoušku.

Zvýhodněná cena na autorizovanou zkoušku platí i pro naše absolventy - ty, kteří absolvovali kurz v minulosti. Vaše Osvědčení je stále platné, má neomezenou platnost. Pro získání ŽL se tímto novým nařízením pro vás nic nemění. Ale do budoucna bude služby poradců proplácet zdravotní pojišťovna a současný odborný názor je takový, že k tomu bude potřeba prokázání odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací, tedy autorizovanou státní zkouškou. Našim absolventům nabízíme zdarma bonusové materiály  - příprava ke zkoušce anebo přípravný seminář v ceně 1500,- Kč, který vás ke zkoušce dobře připraví. Podmínkou je závazná přihláška na konkrétní termín státní zkoušky a úhrada ceny státní zkoušky.