NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Rekvalifikační kurz: Poradce pro výživu, Hradec Králové

Kurzy 2021

Výuka je  viz rozpis v tabulce -  vždy od 9.00 do cca 16.00 a probíhá v Hradci Králové v Kuklenách (viz. níže). Kurz je vhodný pro každého, koho zajímá výživa a vyvážený jídelníček z dostupných surovin a také pro všechny ty, kteří chtějí začlenit výživu do své profesní kvalifikace.

Léto 2021 - kombinovaná forma studia

Tento kurz probíhá podle akreditace MŠMT-8129/2019-1/105. Kurz je rozdělen na domácí (distanční) a presenční část - na presenční výuku chodíte dle rozpisu v tabulce. Domácí studium probíhá doma, v době, kdy se hodí vám (tj. není on-line výuka tak, že byste celou dobu museli sedět u PC). Na tento kurz se stále můžete hlásit, a to prostřednictvím on-line přihlášky zde:

Výukový blok Termíny

1.

dopředu vám zašleme skripta, metodické listy, požadavky ke zkoušce a vzorové otázky ke zkoušce, úvodní úkoly. Oficiální začátek kurzu je 1.7.2021.

2.

presenční výuka 30.7. (odpoledne, tj. 14.00 - 17.30), 31.7. a 1.8. celý den (9.00 - 16.00)

3.

presenční výuka 14. a 15.8. celý den (9.00-16.00)
standardní zkoušky a praxe 4.9.2021 celý den
Státní zkouška (volitelné) 28.9.2021 v Praze (zde je možnost realizovat i standardní zkoušku a praxi místo termínu 4.9.). Lze také 22.8. v Kroměříži

Cena kurzu sestandardní zkouškou je 14 900,- Kč, zvýhodněný balíček se státní zkouškou: 17 900,- Kč. Státní zkoušky jsou tento rok realizovány pouze v Praze a v Kroměříži. 

 

Informace o kurzu

Nutná je 80% docházka, věk min 18 let a řádně ukončené středoškolské vzdělání maturitou či výučním listem, jinak není možné vydat Osvědčení o rekvalifikaci (ale kurzu se můžete zúčastnit). Kurz je rozdělen na presenční část (vidíte se s lektorem, viz. rozpis v tabulce) a distanční část (studujete doma). Máme vlastní výukové materiály, videa a studijní texty, nemusíte tedy kupovat žádné další knihy nebo pomůcky, vše je součástí ceny kurzu.

Akreditované studium podle akreditace MŠMT-8129/2019-1/105 zahrnuje 150 školních hodin (včetně domácích úkolů a domácího samostudia, 46 presenčních hodin a 10 hodin samostatné praxe). Ukončeno standardní zkouškou, výstupem je Osvědčení o rekvalifikaci Poradce pro výživu (na základě tohoto Osvědčení můžete žádat o živnostenský list nebo prokázat patřičné vzdělání v oboru u budoucího zaměstnavatele.). V sočasné době je Ministerstvem školství povolena výjimka, veškerá výuka lze uskutečnit distančně, nutná je pouze presenční účast na praxi v rámci jednoho víkendu (14. a 15.8.2021).

Všechny formy studia lze ukončit navíc Autorizovanou státní zkouškou Výživový poradce, budete na ni adekvátně připraveni.Máte tedy o "papír" navíc k vašemu standardnímu vzdělání, výhodou je, že do budoucna připravuje spolupráce s pojišťovnami a státní zkouška je již autorizovaná Ministerstvem zdravotnictví, které má nad tím jurisdikci.

Kurz si můžete udělat i jen tak, sami pro sebe, sestavit si jídelníček a naučit se co nakupovat, jak vařit a poradit okruhu své rodiny a známých. V tom případě není potřebné dělat zkoušky - a rádi vám vystavíme potvrzení o účasti. Na kurzy se můžete přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky.  


Informace o pořadateli kurzu

Pořadatelem kurzu je společnost NutriAcademy, s.r.o. Kurzy jsou pořádány pod národní registrovanou ochranou známkou NutriAcademy - Akademie výživy a sportu®.


Cena kurzu

14 900,- akreditovaný kurz ukončený standardní zkouškou

17 900,- akreditovaný kurz ukončený standardní zkouškou + autorizovaná státní zkouška Výživový poradce (1 termín)

 5000,- samostatná státní zkouška Výživový poradce (v ceně je zahrnuta osobní konzultace - příprava ke zkoušce)

Uvedené ceny nezahrnují stravu, občerstvení ani ubytování


Záloha

Ihned po odeslání Vaší přihlášky je nutné uhradit zálohu ve výši 7.000,-Kč, nebo plnou výši kurzovného. Pokyny k platbě obdržíte formou automatického mailu ihned po odeslání elektronické přihlášky.


Místo konání

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
Pražská třída 1/46 (nad budovou školní jídelny)
500 03 Hradec Králové - Kukleny

parkování zdarma v bočních ulicích.

Pro ubytování doporučujeme příjemný rodinný penzion UNO (3 min chůze od místa konání).

 


Co s sebou na kurz?

Je nutné vzít si sebou pomůcky na psaní (sešit a pero) a kalkulačky. Bylo by ideální mít s sebou také notebooky, alespoň do dvojice. Kurz vyžaduje základní počítačové dovednosti (textové editory, email).


Ukončení

Standardní zkoušky:

Závěrečný písemný test.

Otázky do testu dostáváte během kurzu, výběr z otázek je u závěrečné písemné zkoušky. Pro úspěšné složení zkoušek rekvalifikačního kurzu potřebujete 70% správných odpovědí.

Ústní zkouška

Ústní obhajoba svého nutričního plánu, prověření teoretických znalostí.

Autorizovaná státní zkouška: bližší informace ZDE:

 

Pro diagnostiku používáme profi přístroj pro lékařské použití značky Jawon Medical, vyšetření již je v ceně kurzu. Pro tvorbu práce používáte profi nutriční softvare Fitlinie, který je pro Vás po celou dobu kurzu k dispozici zdarma a máte možnost si jej nainstalovat do svých notebooků či PC.


Poznámka

Tento kurz může být v plné výši uhrazen Úřadem práce. Podívejte se prosím na postup ZDE.
Do poslucháren mají přístup pouze frekventanti, kteří mají řádně uhrazený účastnický poplatek – účast rodinných příslušníků a domácích mazlíčků je vyloučen. Parkování je možné zdarma v ulici Pražská třída.


Osvědčení

Úspěšní absolventi kurzu obdrží Osvědčení Poradce pro výživu, které má neomezenou celostátní platnost. Tímto Osvědčením se lze prokazovat i ve Slovenské Republice. Na základě osvědčení může absolvent žádat o živnostenský list pro tuto činnost nebo pracovat jako zaměstnanec - poradce v různých fitness a wellness centrech, prodejnách zdravé výživy, lázeňských zařízeních, prodejnách výživových doplňků apod.

Úspěšní absolventi autorizované státní zkoušky obdrží Osvědčení Výživový poradce. Zkouška je autorizovaná Ministerstvem zdravotnictví a přináší do budoucna možnost spolupráce a proplácení služeb zdravotními pojišťovnami. Tímto Osvědčením se lze prokazovat i ve Slovenské Republice a po celé EU. Na základě osvědčení může absolvent žádat o živnostenský list pro tuto činnost nebo pracovat jako zaměstnanec - poradce v různých fitness a wellness centrech, prodejnách zdravé výživy, lázeňských zařízeních, prodejnách výživových doplňků apod.