NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Rekvalifikační kurz: Poradce pro výživu, Hradec Králové

Kurzy 2022

Kurzy 2022: kombinovaná forma studia (začátek 18.6.2022)

Výuka probíhá podle rozvrhu viz níže v tabulce. Prezenční termíny studia jsou ryze praktické a vedou je lektoři z praxe (diagnostika, provoz výživové poradny, analýza jídelníčku, tvorba jídelníčků pro různé cílové skupiny). Přihlásit se můžete ZDE:  Kurz končí standardní zkouškou s Osvědčením o rekvalifikaci (neomezená platnost). Navíc si můžete udělat Státní zkoušku z profesní kvalifikace Výživový poradce s Osvědčením platném po celém světě. Presenční výuka v Hradci Králové probíhá na adrese Pražská třída 1 (základní škola, roh ulice Pražská třída a Zelená).

Výukový blok Termíny

1.

18.6. 2022: výuka 9.00 - 18.30

2.

19.6. 2022: výuka 9.00 - 15.00

3.

30.7.2022: výuka 9.00 - 17.00 
  31.7.20222 výuka  9.00 - 17.00
4. 2.9.2022: výuka 14.00 - 18.00
klasická zkouška 28.9.2022
Státní zkouška (volitelné)

v roce 2022 v aktuálně vypsaných termínech

 na zkoušku se hlásíte min. měsíc předem, doporučujeme termín 28.9.2022

Cena kurzu s klasickou zkouškou a Osvědčením o rekvalifikaci: 17 900,- Kč

Cena kurzu s klasickou zkouškou a Osvědčením o rekvalifikaci plus státní zkouška Výživový poradce: 22 900,-  Kč (pro ÚP 24 900,- Kč)

Cena za samostatný termín státní zkoušky: 8000,- Kč

 

Informace o kurzu

Nutná je 80% docházka, věk min 18 let a řádně ukončené středoškolské vzdělání maturitou či výučním listem, jinak není možné vydat Osvědčení o rekvalifikaci (ale kurzu se můžete zúčastnit). Kurz je rozdělen na presenční část (vidíte se s lektorem, viz. rozpis v tabulce) a distanční část (studujete doma). Máme vlastní výukové materiály, videa a studijní texty, nemusíte tedy kupovat žádné další knihy nebo pomůcky, vše je součástí ceny kurzu.

Akreditované studium podle akreditace MŠMT-8129/2019-1/105 zahrnuje 150 školních hodin (včetně domácích úkolů a domácího samostudia, 46 presenčních hodin a 10 hodin samostatné praxe). Ukončeno standardní zkouškou, výstupem je Osvědčení o rekvalifikaci Poradce pro výživu (na základě tohoto Osvědčení můžete žádat o živnostenský list nebo prokázat patřičné vzdělání v oboru u budoucího zaměstnavatele.). V sočasné době je Ministerstvem školství povolena výjimka, veškerá výuka lze uskutečnit distančně, nutná je pouze presenční účast na praxi.

Všechny formy studia lze ukončit navíc Autorizovanou státní zkouškou Výživový poradce, budete na ni adekvátně připraveni.Máte tedy o "papír" navíc k vašemu standardnímu vzdělání, výhodou je, že do budoucna připravuje spolupráce s pojišťovnami a státní zkouška je již autorizovaná Ministerstvem zdravotnictví, které má nad tím jurisdikci.

Kurz si můžete udělat i jen tak, sami pro sebe, sestavit si jídelníček a naučit se co nakupovat, jak vařit a poradit okruhu své rodiny a známých. V tom případě není potřebné dělat zkoušky - a rádi vám vystavíme potvrzení o účasti. Na kurzy se můžete přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky.  


Informace o pořadateli kurzu

Pořadatelem kurzu je společnost NutriAcademy, s.r.o. Kurzy jsou pořádány pod národní registrovanou ochranou známkou NutriAcademy - Akademie výživy a sportu®.


Cena kurzu

17 900,- akreditovaný kurz ukončený standardní zkouškou

22 900,- akreditovaný kurz ukončený standardní zkouškou + autorizovaná státní zkouška Výživový poradce (1 termín)

 8000,- samostatná státní zkouška Výživový poradce (v ceně je zahrnuta osobní konzultace - příprava ke zkoušce)

Uvedené ceny nezahrnují stravu, občerstvení ani ubytování


Záloha

Ihned po odeslání Vaší přihlášky je nutné uhradit zálohu ve výši 10.000,-Kč, nebo plnou výši kurzovného. Pokyny k platbě obdržíte formou automatického mailu ihned po odeslání elektronické přihlášky.


Místo konání

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
Pražská třída 1/46 (nad budovou školní jídelny)
500 03 Hradec Králové - Kukleny

parkování zdarma v bočních ulicích.

Pro ubytování doporučujeme příjemný rodinný penzion UNO (3 min chůze od místa konání).

 


Co s sebou na kurz?

Je nutné vzít si sebou pomůcky na psaní (sešit a pero) a kalkulačky. Bylo by ideální mít s sebou také notebooky, alespoň do dvojice. Kurz vyžaduje základní počítačové dovednosti (textové editory, email).


Ukončení

Standardní zkoušky:

Závěrečný písemný test.

Otázky do testu dostáváte během kurzu, výběr z otázek je u závěrečné písemné zkoušky. Pro úspěšné složení zkoušek rekvalifikačního kurzu potřebujete 70% správných odpovědí.

Ústní zkouška

Ústní obhajoba svého nutričního plánu, prověření teoretických znalostí.

Autorizovaná státní zkouška: bližší informace ZDE:

 

Pro diagnostiku používáme profi přístroj pro lékařské použití značky Jawon Medical, vyšetření již je v ceně kurzu. Pro tvorbu práce používáte profi nutriční softvare Fitlinie, který je pro Vás po celou dobu kurzu k dispozici zdarma a máte možnost si jej nainstalovat do svých notebooků či PC.


Poznámka

Tento kurz může být v plné výši uhrazen Úřadem práce. Podívejte se prosím na postup ZDE.
Do poslucháren mají přístup pouze frekventanti, kteří mají řádně uhrazený účastnický poplatek – účast rodinných příslušníků a domácích mazlíčků je vyloučen. Parkování je možné zdarma v ulici Pražská třída.


Osvědčení

Úspěšní absolventi kurzu obdrží Osvědčení Poradce pro výživu, které má neomezenou celostátní platnost. Tímto Osvědčením se lze prokazovat i ve Slovenské Republice. Na základě osvědčení může absolvent žádat o živnostenský list pro tuto činnost nebo pracovat jako zaměstnanec - poradce v různých fitness a wellness centrech, prodejnách zdravé výživy, lázeňských zařízeních, prodejnách výživových doplňků apod.

Úspěšní absolventi autorizované státní zkoušky obdrží Osvědčení Výživový poradce. Zkouška je autorizovaná Ministerstvem zdravotnictví a přináší do budoucna možnost spolupráce a proplácení služeb zdravotními pojišťovnami. Tímto Osvědčením se lze prokazovat i ve Slovenské Republice a po celé EU. Na základě osvědčení může absolvent žádat o živnostenský list pro tuto činnost nebo pracovat jako zaměstnanec - poradce v různých fitness a wellness centrech, prodejnách zdravé výživy, lázeňských zařízeních, prodejnách výživových doplňků apod.