NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Výživa a koučování dětí: základní on-line kurz.

Základní výživový přehled, doporučené potraviny, porce, budování dobrých celoživotních stravovacích i pohybových návyků, řešení základní problematiky při výživě dětí 0-18 let. Děti předškolní a školní.

Kurz je koncipován jako odborný, nejde jen o pasivní vstřebávání informací, posluchači musí plnit úkoly a zadání - ideálně na vlastních dětech nebo klientech.

Je potřeba si uvědomit, že koučovací techniky, které se naučíte, nefungují během pár dnů - pokud máte u dětí vybudovat opravdu kvalitní základy tak, aby je sami přirozeně dodržovaly a naučit se kontrolní mechanismy, že proces funguje, je to opravdu proces - tedy celoživotní učení a především osobnostní rozvoj vás samotných, ať již z pozice rodiče, pedagoga nebo poradce či kouče. Během kurzu získáte ucelený přehled a základní návody, jak pracovat. I po skončení kurzu můžete s lektorem diskutovat, radit se a mít tak zpětnou vazbu.

V tomto kurzu nepodporujeme veganskou výživu dětí, jde to proti osobnímu přesvědčení a zkušenostem lektorky a odborné garantky kurzu. V kurzu tedy ani nebudeme diskutovat o možnostech veganské stravy dětí, ani o jeho negativních dopadech.

Informace získané na kurzu, techniky které se naučíte - to vše (pokud se začne včas) buduje zdravé návyky k jídlu i pohybu, tedy buduje preventivní návyky i k jakékoli poruše příjmu potravy.

Doba trvání kurzu: 1 měsíc.


Cena kurzu

3500,- Kč pro posluchače a absolventy NutriAcademy

4000,- Kč pro všechny ostatní


Přihláška

Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky ZDE:

Kurz začíná vždy k 1. v měsíci (tedy 1. dubna., 1. května, 1. června, atd.) a je jednoměsíční, tedy vždy do konce příslušného měsíce. Úspěšný absolvent kurzu obdrží Certifikát s neomezenou platností. V rámci kurzu je potřeba splnit všechny úkoly zadané lektorem, jinak není možné vystavit Certifikát. Žádný test či zkoušky v tomto kurzu nejsou. Certifikát je možné vydat i v AJ.

Podmínky přijetí do kurzu: studium nebo lépe absolvování kurzu Poradce pro výživu; osobní profil na FB - kurz je veden v rámci FB platformy (skupiny)

Lektor

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA