NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Instruktor fitness

Charakteristika studijního programu

Absolvováním základního kurzu Poradce pro výživu si posluchači osvojí praktickou a teoretickou rovinu oboru. Pak je potřeba ji uchopit v praxi a pracovat na sobě, zjistit, že poradenství dnes již vyžaduje holistický přístup, tedy spokojenost těla, ale i duše. K tomu přispívá nejen správná výživa, ale také vhodný pohyb.

Instruktor fitness je studijní program zaměřený na vhodný pohyb každého z nás. Není o "tvrdém" posilování, ale o zdravotním přístupu individuální cestou. Kurz si můžete udělat a stát se profesionálem, ale můžete zvolit i formu studia "sami pro sebe". Podobně jako na našich kurzech Poradce pro výživu, kde je naším mottem "Buď výživovým poradcem především sám sobě", zde je mottem "Poznej své tělo vhodným pohybem".

Kurzem Instruktor fitness navazujeme na celoživotní práci našeho učitele, mentora, kamaráda a výborného kouče PaeDr. Vladimíra Koloucha. V ceně kurzu jsou zahrnuty unikátní učebnice o pohybu, výživě a posilování, které tento významný trenér osobně napsal a promítá zde své celoživotní profesionální praktické zkušenosti.

 


Cílová skupina – komu je vzdělávací program určen:

  • Především pro všechny podnikatele v oboru nutričního poradenství, stravování a příbuzných profesí, 
  • Pro provozovatele obchodů, restaurací a výrobce potravin
  • Pro trenéry, instruktory a kouče
  • Pro lázeňské pracovníky, maséry a wellness poradce
  • Pro nutriční terapeuty a fyzioterapeuty
  • pro všechny zájemce o zdravý pohyb a sport

Podmínky přijetí:

  • věk  min 18 let

Začátek a délka studia:

Kurzy jsou školeny individuálně. Pro domluvení individuálních termínů dle Vašich možností prosím kontaktujte Lenku Kolouchovou na tel: 774 047 770


Cena:

10 000 Kč (cena nezahrnuje stravu ani ubytování). V ceně jsou zahrnuty veškeré konzultace a také všechny velmi unikátní učební texty plynoucí z více než 30ti leté praxe PaeDr. Vladimíra Koloucha, Ph.D.
 


Přihláška:

Na kurz se můžete přihlásit přímo u Lenky Kolouchové na tel:  774 047 770 nebo prostřednictvím emailu: kolouch@fitnet.eu. 


Doklad o ukončení vzdělání

Absolventům bude vydáno Osvědčení o rekvalifikaci Instruktor Fitness. Držitelé tohoto osvědčení mohou pracovat ve welness a fitness centrech i jako osobní trenéři, poradci a kouči. Toto osvědčení slouží jako podklad pro vydání Živnostenského listu na volnou živnost:

  • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici (založit a provozovat fitcentrum, posilovnu, sportovní zařízení)
  • poskytování tělovýchovných a sportovních služeb a následně v oblasti fitness a wellness

Odborný garant:

Lenka Kolouchová