NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Profil lektora: Ing. Vítězslav Frank, Ph.D.

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D. vystudoval Fakultu chemickou Vysokého učení technického v Brně, kde působil několik let jako vyučující. Po odchodu z akademické půdy se věnuje bezpečnosti práce, požární ochraně a životnímu prostředí jako zaměstanec v nadnárodních koncernech. Je držitelem certifikátů OZO v prevenci rizik, interní auditor QMS, interní auditor BOZP, interní auditor ISO 14001 a interní auditor IRIS rev. 2.

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D.