NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Profil lektorky: Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA

 

Ing. Radka Burdychová, Ph.D.

Majitelka a ředitelka, kontaktní osoba NutriAcademy

Konzultace: Po - Pá 9.00 - 14.00 hod.

Tel: (+420) 775 785 219

E-mail: radka.burdychova@nutriacademy.cz, info@nutriacademy.cz

 

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA je ředitelkou a jednatelkou vzdělávací společnost NutriAcademy, s.r.o. Organizuje rekvalifikační a vzdělávací kurzy společnosti, které profesně zastřešuje a je jejich odborným garantem.

Radka Burdychová je absolventkou Chemické fakulty Vysokého učení technického v Brně, obor chemie potravin. Na stejné fakultě v roce 2004 úspěšně obhájila titul Ph.D. Od roku 2001 profesně působila jako vedoucí chemického a molekulárně biologického úseku akreditované veterinární laboratoře v Náchodě, kde zastávala mimo jiné funkci metrologa, poté i manažera kvality. Působila také ve společnosti BioVendor, s. r. o., podílela se na vývoji detekčních souprav pro humánní i veterinární medicínu a ve společnosti Genex, s.r.o., se kterou dodnes úzce spolupracuje.

V roce 2004 absolvovala roční studijní pobyt v Dánsku, na Katedře biotechnologie Dánské technické univerzity v Lyngby, kde spolupracovala na vývoji detekčních souprav pro humánní medicínu. V roce 2005 zahájila svou odbornou činnost na Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně, kde se věnovala problematice tvorby biogenních aminů v potravinách, později problematice detekce a aplikace probiotik v potravinách a doplňcích stravy. Je autorkou mnoha publikací v této oblasti, řada z nich je uveřejněna v prestižní vědecké databázi Web of Science.

V roce 2009 se účastnila měsíčního pracovního pobytu na Slovinské univerzitě v Ljubljani, kde pracovala na problematice detekce probiotik v potravinách a doplňcích stravy. V pedagogické praxi se věnovala zavedení dvou profilových předmětů nově vznikajícího oboru Jakost a zdravotní nezávadnost potravin (Mikrobiologická analýza potravin a Speciální hygiena potravin), k jejichž realizaci získala řadu grantů. Je autorkou řady studijních textů o této problematice (Mikrobiologická analýza potravin – skriptum, Speciální hygiena potravin – e-learningové studijní opory). Zavedla také praktickou část výuky předmětu Výživa člověka a je autorkou nově přednášeného předmětu Preventivní výživa a wellness, včetně studijního textu k tomu předmětu s názvem "Preventivní výživa".

V roce 2007 založila Radka Burdychová soukromou vzdělávací společnost, kterou později, v roce 2009, nazvala NutriAcademy, s.r.o., Akademie výživy a sportu®, která se zabývá školením v oblasti výživy, fitness a wellness. Ve společnosti působí vysoce kvalifikovaní lektoři, kteří disponují vysokými odbornými i praktickými zkušenostmi. V říjnu roku 2009 vzniklo v Brně první Centrum výživy a zdraví NutriAcademy®, jako podpora začínajícím absolventům společnosti a jako zázemí pro všechny, kterým jejich zdraví není lhostejné. Centrum má kromě jiného za úkol informovat laickou veřejnost o problematice výživy, pomoci orientovat se v této oblasti, vnášet nejnovější poznatky výzkumu do povědomí občanů a pomoci jim porozumět odborné veřejnosti. Za tímto účelem se všichni pracovníci společnosti NutriAcademy, s.r.o. pravidelně a aktivně účastní vědeckých konferencí a setkání odborníků z oblasti výživy, potravinářství, chemie, posilování, fitness a wellness.

Vizí společnosti je další rozvoj Centra výživy a zdraví NutriAcademy také v Praze, v Ústí nad Labem, v Ostravě a v Bohumíně.

 

 

Publikace