NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Cílová skupina

Specialisté, majitelé firem, ředitelé firem a korporací, lékaři, zdravotníci, poradci a kouči s lektorskými ambicemi, vysokoškolští/středoškolští pedagogové, pedagogové volného času a učitelé odborných předmětů. Všichni ti, kdo chtějí pracovat na své firemní či osobní sebeprezentaci, zdokonalovat se v prezentančích dovednostech a osobnosti lektora, ale především pracovat na poutavém prezentačním stavu svých porad, jednání, přednášek, seminářů nebo besed, trénovat se při veřejných vystoupeních, koučovat své pracovní teamy a sbírat zpětnou vazbu. V případě požadavku ze strany účastníka kurzu je možné pracovat i v angličtině či němčině (slovenštině). 


Program:

Výcvikový kurz bude realizován po dobu 1 roku v následujícím harmonogramu: 1x měsíčně setkání, odborná příprava a koučink s Radkou Burdychovou, od 5.měsíce studia 1x měsíčně práce ve skupině + vlastní výstup v rámci vzdělávací činnosti společnosti NutriAcademy, s.r.o. a spolupracujících společností nebo vlastní beseda, přednáška či seminář (např. ve vlastní firmě) se supervizí Radky Burdychové.

Účastník kurzu se naučí lektorské finty a dovednosti, jak si připravit přednášku pro různé cílové skupiny, jak se s jednotlivými cílovými skupinami pracuje. Naučí se připravit a prezentovat přednášku pro menší i větší skupiny. Podle psychologie osobností se naučí vložit do prezentací psychologické prvky, které zaujmou a osloví posluchače. Se supervizí je možné připravit a vyzkoušet si celé portfolio lektora - tzn. celodenní semináře, odborné kurzy.

Lektor má být univerzální, tj. být schopen přednášet na jakékoli téma - tj. kurz není omezen pouze na zdravý životní styl (fitness, wellness, výživa, sport, koučink), ale je možné se připravovat s jakýmkoli tématem. V rámci výcviku se také připravíte na obchodní jednání při získávání zakázek, podíváte se na přípravu projektů v rámci fondů EU.

Pokud jste majitel/ka firmy, je možné připravit přednášky pro zaměstnance, náplně Dnů zdraví apod. Je možné se také připravit na prezentace zakázek obchodním partnerům a zdokonalit tak svou firemní sebeprezentaci, a to i v médiích.


Termín

  • Březen 2021 - Duben 2022

Místo konání

Místo konání bude vždy domluveno individuálně předem v závislosti na tom, zda se bude jednat o osobní setkání nebo práci se skupinou či vlastní výstup. Lze se domluvit i na on-line konzultaci/koučinku. Supervize je flexibilní, lze se domluvit na setkání kdekoli po celé ČR i na Slovensku (účastník hradí supervizorovi cestovní náklady).

Cena: platby probíhají měsíčně, vždy 5000,- Kč/měsíčně (pro studenty a absolventy NutriAcademy 4500 Kč/měsíčně). Pokud se daný měsíc rozhodnete nestudovat (dovolená, pracovní zaneprázdněnost), je možné studium přerušit a uhradit školné až na další měsíc, kdy budete chtít studovat. Školné je splatné vždy k 20tému v měsíci, k tomuto datu je také nutné mít domluvené termíny konzultací/setkání na další měsíc. Výcvik tak probíhá individuálním tempem.

 

Přihlášky

Přihlásit se můžete po předchozí konzultaci s Radkou Burdychovou na tel. 775 785 219 nebo prostřednictvím emailu info@nutriacademy.cz.