NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Cílová skupina

Specialisté, OSVČ, majitelé firem, ředitelé firem a korporací, lékaři, zdravotníci, poradci a kouči s lektorskými ambicemi, vysokoškolští/středoškolští pedagogové, pedagogové volného času a učitelé odborných předmětů. Všichni ti, kdo chtějí pracovat na své firemní či osobní sebeprezentaci, zdokonalovat se v prezentančích dovednostech a osobnosti lektora, ale především pracovat na poutavém prezentačním stavu svých porad, jednání, přednášek, seminářů nebo besed, trénovat se při veřejných vystoupeních, koučovat své pracovní teamy a sbírat zpětnou vazbu. 


Program:

Odborná i praktická náplň kurzu je dána Národní soustavou kvalifikací. Kurz je ukončen Státní zkouškou s Osvědčením s neomezenou platností. 

 


Termín a další info

V tomto roce bude realizována pouze praktická setkání, teorii si nastuduje každý doma a bude implementována do vlastních výstupů a k nácviku prezentačních dovedností. I když se v kurzu budeme zabývat především lektorskými a presentačními dovednosti, bude čas i na odbornou náplň a poutavý obsah vašich přednášek. Do praktického nácviku zainkorporujeme i práci s různými osobnostními typy, psychologii publika a jak oslovit různé cílové skupiny. Zaměříme se nejen na presenční výuku, ale také na různé formy distanční prezentace - webináře, práce před kamerou, práce se skupinou v rámci on-line vzdělávání apod. Budeme také sbírat zpětnou vazbu na vašich vlastních vystoupeních a přednáškách a zdokonalovat tak celou vaši osobnost a celý váš prezentační obsah. Kromě jiného budeme i pracovat s vlastním tělem a prostorem, mimikou a společenským statusem.

Pro lektorskou práci je důležité i cestování - nesedět na jednom místě, domluvit si přednášky a prezentace v jiných městech než žiju - a proto budou, vždy po dohodě se skupinou,  praktická setkání realizována na různých místech - v  Brně a v Hradci Králové. 

Praktická skupinová setkání budou v těchto termínech:

29.4, 30.4, 1.5. 2023 (1.5. je státní svátek, i tak budeme školit) Hradec Králové

1.7. a 2.7. 2023 Brno

7.10. 2023 zkouška z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, možno i zkouška Kouč

Mezi praktickými setkáními je vhodné počítat s realizací vlastních přednášek a výstupů, kam budete zvát členy skupiny i supervizora. Pokud nemáte tuto možnost, můžeme zrealizovat ve spolupráci. 

Účastníkům kurzu jsme schopni zprostředkovat (v budoucnu) praktické samostatné výstupy před skupinou, k osvojení si lektorských dovedností a získání většího sebevědomí při vlastních přednáškách/kurzech. Zkouška lze dělat i kdykoli v budoucnu, za rok, za dva...

Cena: 

12 900,- Kč praktická setkání (v ceně jsou i materiály pro výuku a skripta)  

16 900,- Kč zvýhodněný balíček se zkouškou z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání ve výše uvedeném termínu 7.10.2023

6000,- Kč Samostatná zkouška z profesní kvalifikace (v ceně je zahrnuta 45min on-line konzultace k průběhu zkoušky)

 

Přihlášky: poptávku na tento kurz adresujte na email  info@nutriacademy.cz. Pošleme Vám bližší informace a údaje k platbě.


Odborný garant, autorizovaná osoba pro státní zkoušku z profesní kvalifikace

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA