NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Cílová skupina

Specialisté, majitelé firem, ředitelé firem a korporací, lékaři, zdravotníci, poradci a kouči s lektorskými ambicemi, vysokoškolští/středoškolští pedagogové, pedagogové volného času a učitelé odborných předmětů. Všichni ti, kdo chtějí pracovat na své firemní či osobní sebeprezentaci, zdokonalovat se v prezentančích dovednostech a osobnosti lektora, ale především pracovat na poutavém prezentačním stavu svých porad, jednání, přednášek, seminářů nebo besed, trénovat se při veřejných vystoupeních, koučovat své pracovní teamy a sbírat zpětnou vazbu. 


Program:

Odborná i praktická náplň kurzu je dána Národní soustavou kvalifikací. Kurz je ukončen Státní zkouškou s Osvědčením s neomezenou platností. 

 


Termín a další info

V tomto roce bude realizován pouze přípravný kurz pro zkoušku z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. Kurz se uskuteční v termínu 25.8., 26.8., 27.8. v Brně nebo v Kroměříži. během kurzu nacvičíme veškeré teoretické i praktické dovednosti nutné ke zkoušce. Zájemcůmo kurz budou dopředu zaslány podklady (skripta) a praktické úkoly, které si přinesou s sebou splněné a nachystané k prezentaci. Kurz je vhodný i pro ty, kdo o profesi Lektor uvažují a chtějí si vyzkoušet, zda by to zvládli. Zkouška z profesní kvalifikace lze dělat i kdykoli v budoucnu, za rok, za dva....Účastníkům kurzu jsme schopni zprostředkovat (v budoucnu) praktické samostatné výstupy před skupinou, k osvojení si lektorských dovedností a získání většího sebevědomí při vlastních přednáškách/kurzech.

Cena: 

8900,- Kč přípravný 3denní kurz (výuka je celodenní) 

11900,- Kč zvýhodněný balíček se zkouškou z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

5000,- Kč Samostatná zkouška z profesní kvalifikace (v ceně je zahrnuta 45min on-line konzultace k průběhu zkoušky)

 

Přihlášky: poptávku na tento 3denní kurz adresujte na email  info@nutriacademy.cz. Pošleme Vám bližší informace a údaje k platbě.


Odborný garant, autorizovaná osoba pro státní zkoušku

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA