NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Koučování a psychosomatika s koňmi

Zúčastnit se může každý, kdo má o dané téma zájem a je připraven na sobě pracovat. Pro seminář je nutné mít otevřenou mysl a vnímat, že ne vše je pochopitelné zdravým selským rozumem. Na semináři neléčíme - otevíráme mysl, boříme myšlenkové stereotypy a pomáháme pochopit. To vše prostřednictvím koní, kteří vám sami ukážou vaše masky, skryté tváře, váš úhel pohledu.

Během semináře na koních nejezdíme a pokud se koní bojíte, není nutné se jich ani dotýkat. Koně při koučování fungují jako nástroj komunikace. Zrcadlí nám naše situace, emoce a prožitky a pomáhají je pochopit - v bezpečné vzdálenosti. U semináře je vždy přítomna chovatelka koní, která je velmi dobře zná a která pomáhá lidem pochopit jejich reakce. 

Seminář je velmi vhodný pro všechny kouče, především Lifestyle kouče, aby si rozšířili možnosti a nástroje pro koučování (nebudeme koučovat pouze prostřednictvím koní, použijeme víc metod).

Program kurzu:

Myšlenkové a pohybové stereotypy, řeč těla, zrcadlení, vzory chování. Koučovací techniky pro práci se skupinou a s koňmi.  Vymezování hranic. Individuální řešení cílů účastníků semináře - téma může být doslova jakékoli.

Termín a místo konání

  • 27.8.2022, 10.00 - 17.00, obec Kyselovice v obci Kroměříž, přesné místo bude upřesněno přihlášeným

Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line přihlášky.

Cena kurzu

2 000,- Kč .