NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Měření složení lidského těla – účinný nástroj pro práci výživového poradce i lékaře

Práce kvalitního výživového poradce či nutričního specialisty nespočívá pouze v celoživotním vzdělávání. Pro svou činnost potřebuje i správnou diagnostiku fyzického stavu klienta. Od správné diagnostiky se potom odvíjí návrh nutričních doporučení pro daného člověka, tvorba jídelníčku a další doporučení (pohybová aktivita apod., vyrovnání svalových dysbalancí apod.)

Pro stanovení tělesného složení lze použít řady různých metod. K nejčastěji používaným metodám patří stanovení složení těla pomocí podvodního vážení, stanovení z měření tloušťky kožních řas a bioimpedační analýza. Nejjednodušší metodou je antropometrické stanovení obsahu tuku měřením obvodů a tloušťky podkožních řas. U nás se nejčastěji používá metoda podle PAŘÍZKOVÉ (1977), kdy je měřeno celkem 10 podkožních řas pomocí kaliperu a podle jejich součtu lze spočítat obsah tukové tkáně v těle. K dosažení správnosti měření je ale nutná dlouhodobá praxe při práci s kaliperem. Touto metodou nelze bohužel změřit vnitrobřišní tuk (viscelární), který je zdravotně mnohem rizikovějším než podkožní tuk. Nejpřesnějšími metodami měření jsou pak metoda izotopického zředění zvaná též „Zlatý standard“ a DEXA (duální rentgenová absorptimetrie). Žádnou z těchto metod však nelze zpravidla provozovat jinde, než ve specializovaných či lékařských pracovištích.

Jednoduchou a poměrně přesnou metodu stanovení tělesného tuku představuje bioelektrická impedance (BIA). Tuto metodu již i v ČR dlouho používají lékaři a profesionální nutriční poradci. Princip této metody spočívá na rozdílech v šíření elektrického proudu nízké intenzity v různých strukturách aktivní tělesné hmoty. Měří odpovídající odpor nebo impedanci, která je nepřímo úměrná celkovému množství tělesné vody. Metoda hodnotí tři komponenty těla – tuk, beztukovou tkáň a vodu. Pomocí této metody jsme také schopni změřit bazální metabolismus jedince, tedy množství energie potřebné pro základní životní pochody v organizmu. A právě hodnota bazálního metabolismu hraje při navrhování správného jídelníčku naprosto stěžejní úlohu! Pomocí této hodnoty totiž zjistíme, kolik může daný člověk za den sníst a jaké si má vybírat potraviny.

Chce-li tedy nutriční poradce pracovat opravdu na profesionální úrovni a být tak partnerem lékaře (a zákazník by si měl i takto svého výživového poradce vybírat), je nutné pracovat i s profi diagnostickými přístroji. Příkladem jsou např. přístroje společnosti Jawon Medical, jejichž přesnost je zaručena jejich kalibrací právě metodou Zlatého standardu. Výhodou těchto přístrojů jsou na rozdíl od přístrojů jiných výrobců prakticky nulové dodatečné náklady na provoz (nevyžadují například koupi sady elektrod) i na obslužný software, který je dodáván zdarma. Také telefonická či e-mailová podpora uživatelů je na té nejvyšší odborné úrovni.

Autoři: Doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D., Ing. Radka Burdychová, Ph.D., NutriAcademy, s.r.o.

Máte zájem o koupi profesionálního lékařského diagnostického přístroje Jawon?  Více informací zde