NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Časový harmonogram

Výuka tohoto akreditovaného kurzu je vždy od 9.00 do 16-17.00. Střídají se individuální a skupinové lekce a vlastní výstupy lektorů před skupinou (časová dotace tohoto kurzu je celkem 100 školních hodin). Termín se domlouvá vždy individuálně, dle časových možností skupiny + samostatné výstupy lektora před různými cílovými skupinami. Studium trvá min. 3 měsíce. Zájemci o studium se přeběžně přihlásí prostřednictvím emailu: info@nutriacademy.cz, budete kontaktování telefonicky pro upřesnění studia. Začátek dalšího běhu studia je říjen 2018, přihlášky nejpozději do 30.8.2018.


Akreditace MŠMT č.j. 1540/2016-1/20. Tento kurz může být proplacen Úřadem práce.

Charakteristika studijního programu

Lektorství je moderní profesí, nyní velmi žádanou ve větších korporátních společnostech, ale i v bankách, technicky zaměřených firmách apod. Tyto společnosti se o své zaměstnance starají formou různých benefitů, přednášek, interních školení a individuální zdravotní, pohybové i nutriční péče. Na zaměstanecké benefity lze také velmi úspěšně čerpat dotace z grantů EU, proto jsou dnes u firem ve velké oblibě (a samozrejmě i u zaměstnanců). Firma, která se chce o zaměstance tímto způsobem postarat, si většinou najímá externí dodavatele, kterým může být jak firma, která "dodá" lektory, ale dodavatelem může být i jednotlivec  - specialista na zdravý životní styl.

Jenže být dobrým odborníkem a specialistou v oboru ještě zdaleka nestačí k tomu, abyste mohli někde přednášet. Obzvláště ne ve firmách, kde je důležité i to, aby se lidi při školení bavili, aby si odpočinuli a zábavnou formou a hrou vstřebali důležité informace. Často při školení sedí i zadavatel zakázky a pokud není spokojen, může se to objevit i na finančním krácení zakázky nebo neprodloužení smlouvy. Lektor v tzv. dalším vzdělávání (mimo základní, střední a vysokou školu) proto musí mít nejen odbornou zkušenost, ale také umět pracovat s lidmi, volit vhodné metody výuky, volit vhodné didaktické pomůcky, musí umět pracovat s různými typy lidí a musí umět zpracovat i zpětnou vazbu.

Firmy za zkušené a schopné lektory platí velmi dobré peníze, ale nemají zájem o suchý výklad a lektory, kteří se jen velmi rádi poslouchají. Je to úplně jiné, než učit ve školství, už nikde jinde totiž nenaleznete tak soustředěné posluchače, kteří dávají pozor jen proto, aby dostali zkoušku nebo zápočet. Lektor dalšího vzdělávání je i dobrý kouč a člověk, který dává prostor druhým a umí naučit.

Rekvalifikační kurz lektor je také velmi vhodným kurzem pro Life style kouče, Poradce pro výživu a nutriční specialisty, kteří ve své praxi pořádají přednášky, pracují se skupinami, školí menší či větší skupiny osob, vystupují na veřejnosti, na veletrzích, business snídaních, pořádají kurzy vaření, ozdravné a detox pobyty či kurzy zdravé výživy pro své klienty - anebo uvedené aktivity teprve plánují. Často je důvodem obavy z přednášení nedostatek sebevědomí, komplexy, nedostatek sebelásky (anebo prostě jen neznalost didaktických technik)- i to posluchačům kurzu pomáháme v rámci studia rozklíčovat pomocí vhodných koučovacích technik.

Už přednášíte a cítíte, že to není ono? Udělejte své školení zábavnější, více sexy - my vám ukážeme jak:) Dobrým lektorem se může stát každý, kdo na sobě pracuje.

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání se zaměřením na zdravý životní styl pramení z naší více než 10ti leté praxe školení ve firmách a korporátních společnostech a především také v našich rekvalifikačních kurzech Poradce pro výživu a Life style kouč. Dobře víme, co funguje a co nefunguje a naučíme vás to.

Kurz Lektor dalšího vzdělávání je rekvalifikační kurz spadající do systému Národní soustavy kvalifikací. Jako takový musí splňovat přesnou strukturu danou Ministerstvem školství.  Kvalita výuky je dána kvalitou vzdělávacího zařízení. Ta nejlepší splňují podmínku tzv. Autorizované osoby. To znamená, že školený kurz je zakončen státní autorizovanou zkouškou, kterou může provádět pouze Autorizované školící středisko, které splnilo náročné požadavky. Autorizovanou zkoušku nemohou provádět všechna rekvalifikační zařízení. NutriAcademy, s.r.o., resp. Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA a Dr. Marta Burdychová jsou autorizovanými osobami pro provádění státní zkoušky Lektor dalšího vzdělávání. Po ukončení rekvalifikačního kurzu lze tuto zkoušku vykonat přímo u nás a v rámci kurzu k ní jsou posluchači vedeni tak, aby ji bez problémů zvládli.

Kdo si je "jist v kramflecích" a potřebuje zkoušku, bez toho aniž by prošel kurzem, může se přihlásit přímo na zkoušku. Autorizovaná zkouška opravňuje držitele k plnému výkonu profese Lektor, bez nutnosti dalšího pedagogického vzdělání.

Obsah kurzu

  1. Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu – techniky představování lektora a skupiny, zábavné prvky a hry, rozvržení výuky včetně přestávek a her pro psychohygienu, koučovací tchniky pro stanovování vzdělávacích cílů  motivace posluchačů.
  2. Rozpracování obsahu výuky do minutového scénáře  - odhad účinnosti a timingu didaktických metod, rozpis výuky do jednotlivých výukových bloků, plánování, nácvik časové náročnosti stanovených technik, praxe.
  3. Formy a metody vzdělávání, didaktické pomůcky - krátké teoretické seznámení s technikami a metodami výuky, ale především jejich praktický nácvik na konkrétních modelových situacích (přednášky, workshopy, řízená diskuse, moderování, brainstorming, atd... Využití PC techniky a moderních prezentačních metod, včetně vlastního zpracování jednotlivých metod a prezentace skupině.
  4. Určení vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků - zadání zakázky, pravidla komunikace se zadavatelem zakázky, výběrová řízení a jejich administrativní zpracování, koučovací techniky pro dobré stanovování cílů zakázky a pro zpětnou vazbu, přínosy pro posluchače
  5. Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím didaktických pomůcek a prezentační techniky - samostatná příprava výuky a její prezentace skupině, nácvik vlastních přednášek a jejich rozbor. Prezentační dovednosti, etika chování lektora, dress code.
  6. Formulace a řešení problémů - silné a slabé stránky a na čem zapracovat. Typologie osobnosti.
  7. Verbální a neverbální komunikace, artikulace, český jazyk - rétorika, výslovnost, řeč těla, koučovací techniky pro zvládnutí obtížných situací, nervozity a trémy. Umění naslouchat.
  8. Modelové situace - nácvik jednotlivých technik, nácvik vládání obtížných a stresových situací při výuce - agresor, útočník, hvězda, atd... Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.
  9. Samostatné a skupinové práce účastníků vzdělávacího programu - formou her a zajímavých scének z praxe.
  10. Hodnocení účinnosti vzdělávání - evaluace výuky i lektora, zpětná vazba zadavateli zakázky, hodnotící dotazníky a další možnosti evaulace výuky.

 

Termín autorizované státní zkoušky: 11.11.2017 v 16.00, 

Adresa: Antala Staška 34, 140 00 Praha 4

Přihlášky: Po odeslání poptávky na zkoušku emailem na info@nutriacademy.cz Vám bude zaslán příslušný formulář, který vyplníte, podepíšte a zašlete na naši adresu.

Cena: 4900 Kč

Informace o pořadateli kurzu

Kurz bude probíhat podle studijních materiálů a metodik společnosti NutriAcademy,.s.r.o., které jsou chráněny autorským zákonem. Kurzy jsou pořádány pod národní registrovanou ochranou známkou NutriAcademy - Akademie výživy a sportu® (ÚPV - Číslo spisu 463148/číslo zápisu 304621, přihlašovatele/vlastníka NutriAcademy,s.r.o. )

Kvalifikační předpoklady:

Středoškolské vzdělání s maturitou.


Cena kurzu

24 900,- Kč (osvobozeno od DPH, včetně autorizované zkoušky v ceně 4 900 Kč).

Na kurz poskytujeme následující výhodné ceny (studijní balíčky mohou být také hrazeny Úřady práce)

19 900,- Kč (včetně autorizované zkoušky) pro absolventy kurzu Poradce pro výživu nebo Life style kouč společnosti NutriAcademy, s.r.o.