Kurzy vaření, zdravý životní styl, gastronomie, vaření, nákupy, potraviny, pohyb, cvičení, hubnutí,
vzdělávání, kurzy, osobní růst, koučink

Lifestyle Academy - Buď fit s NutriAcademy
Lifestyle Academy - výživa, pohyb, vzdělání

Vzdělávací program Life Style kouč: Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu

-

Cíl kurzu


Cílem kurzu je vybavit absolventy obsáhlými vědomostmi o technologii potravin živočišného i rostlinného původu, o hygieně potravin a hygieně přípravy pokrmů. Absolvent bude ovládat toxikologii potravin, znát správný způsob uchovávání potravin a bezpečný postup jejich kulinářské úpravy, bude mít znalosti o probiotických potravinách, funkčních potravinách, genetickymodifikovaných potravinách a biopotravinách.

Dalším cílem kurzu je naučit absolventy ovládat práci s klientem – antropometrická měření, hodnocení tělesné stavby, princip měření množství tuku v těle, stanovení bazálního metabolismu, stanovení aktivní tělesné hmoty; umět zhodnotitvýsledky biochemických a imunologických vyšetření klienta, vyhodnotit nutriční spotřebu (práce s potravinovými pyramidami, převedení dat o potravinách na hodnoty živin). Absolventi budou umět navrhnout individuální výživový plán dle potřeb a fyzické kondice a aktivity klienta. Dále absolventi budou ovládat výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (mládež, muži, ženy, senioři, manažeři, rekreační sportovci, trenéři, cvičitelé, sportovci) a budou umět zhodnotit a doporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů.

Absolventi se dále budou orientovat ve speciálních trendech ve výživě (vegetariánství, veganství, racionální strava), budou ovládat základní teorie nutričních strategií v prevenci civilizačních nemocí (kardiovaskulárních chorob, diabetu, obezity, osteoporózy, karcinomu tlustého střeva apod.) a budou mít obsáhlou znalost redukční výživy (komplexní přístup k řešení obezity – vhodná výživa, časové rozvržení jídel, kognitivně-behaviorální přístup k odbourání psychických stresových faktorů, navrženívhodných fyzických aktivit).

-

Obsah kurzu


1. Základy biochemie
Základní živiny – sacharidy, cukry, vláknina, bílkoviny, tuky, vitaminy, minerální látky, jejich doporučený příjem, navržení individuálního příjmu, jejich obsah v potravinách

2. Fyziologie
Funkce a stavba vnitřních orgánů, fyziologie trávení a vstřebávání jednotlivých živin, jak funguje naše tělo z hlediska trávení

3. Antropometrie a zjišťování výživového stavu člověka
Typologie klienta, různé tělesné typy, měření vybraných tělesných znaků, stanovení výživového stavu člověka – diagnostika. Pro diagnostiku je využit lékařsky certifikovaný přístroj Inbody (analogie přístroje Bodystat, který znáte z televizních obrazovek). Každý posluchač je na přístroji změřen a naučí se interpretovat výsledky měření - stanovení množství tuku v těle, stanovení množství aktivní tělesné hmoty, stanovení minimální individuální energetické potřeby

4. Technologie potravin
Jak se potraviny vyrábějí, zpracovávají a co se do nich přidává. Odhad výživové hodnoty jednotlivých potravin, odhad obsahu jednotlivých živin. K dispozici je program Fitlinie s rozsáhlou databází potravin, ve kterém budeme navrhovat konkrétní jídelníčky.
Technologie sacharidů a cereálií, technologie masa a masných výrobků (zpracování masa, technologie drůbeže, vajec, zvěřiny, ryb), mlékárenské technologie (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků, sýrů, másla), technologie tuků (suroviny, rafinace), nové typy potravin – biopotraviny, geneticky modifikované potraviny.

5. Základy výživy člověka
Výživa různých skupin obyvatelstva

6. Redukční výživa
Obezitologie, dietologie, psychologie výživy obézních, tvorba konkrétních jídelníčků

7. Sportovní výživa
Energetické požadavky, potřeby základních živin při různých typech sportů, potřeby tekutin a elektrolytů při různých typech sportů, potřeby vitaminů a minerálních látek různých typech sportů, výživové doplňky, tvorba jídelníčků

8. Výživa a wellness
Aerobní a anaerobní aktivity, relaxační techniky, detoxikace organismu, racionální výživa, tvorba konkrétních jídelníčků

9. Nutriční prevence
Nutriční strategie v prevenci kardiovaskulárních chorob, osteoporózy, diabetu II. typu, obezity, metabolický syndrom, tvorba konkrétních jídelníčků

10. Alternativní směry ve výživě
Vegetariánství, veganství, suplementace

11. Psychologie výživy
Potravní chování, psychogenní poruchy příjmu potravy, malnutrice

12. Hygiena potravin
Teorie HACCP při výrobě a zpracování potravin, státní dozor, nežádoucí změny v potravinách (plesnivění, hniloba, kvašení, kažení tuků, škůdci), alimentární nákazy a otravy (bakteriální infekce a intoxikace, virová onemocnění, mykosy, parazitární nákazy), správná hygienická manipulace s potravinami a uchování potravin

13. Toxikologie potravin
Chemické látky v potravinách (cizorodé látky, aditiva, kontaminanty), úprava potravin a příprava pokrmů (tepelná úprava, přístroje pro přípravu pokrmů – rizika, pozitiva, negativa), potravinové alergie a intolerance

14. Práce s klientem a provoz výživové poradny
Osobnost, typologie, typové studie a příklady z praxe, provoz výživové poradny

15. Základy podnikání a obchodu
Komunikační dovednosti, právní a ekonomické minimum

-

Kurz Poradce pro výživu lze absolvovat samostatně jako rekvalifikační kurz nebo jako součást komplexního vzdělávacího programu Life Style kouč.

-

Cena


Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu se platí zvlášť. Cena je 12 900,- Kč.

-

Termín kurzu Poradce pro výživu


(Studijní blok 1, ukončeno Osvědčením o rekvalifikaci)
Dle aktuálního termínu, na který jste přihlášeni, vždy od 9.00 do cca 17.00 hod., Studijní blok 1 (rekvalifikační kurz Poradce pro výživu) školíme v těchto městech:

Brno, Praha, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové

-
-

Online přihláška na kurz

-

seznam všech studijních bloků  |  vzdělávací program Life Style kouč  |  zpět na úvodní stránku

Lifestyle Academy    © 2011 NutriAcademy s.r.o. - Akademie výživy a sportu®    Web: www.NutriAcademy.cz    E-mail: info@nutriacademy.cz    odkazy    bannery