Kurzy vaření, zdravý životní styl, gastronomie, vaření, nákupy, potraviny, pohyb, cvičení, hubnutí,
vzdělávání, kurzy, osobní růst, koučink

Lifestyle Academy - Buď fit s NutriAcademy
Lifestyle Academy - výživa, pohyb, vzdělání

Vzdělávací program Life Style kouč: Rekvalifikační kurz Instruktor fitness

-

Cílem vzdělávací programu je připravit absolventy na práci osobního trenéra, a to nejen ve fitness centru, ale i při outdoorových aerobních aktivitách. Tento kurz není zaměřen pouze na tradiční posilování, ale také na zdravotní aspekty cvičení, tedy v souladu se zdravým životním stylem. Žijeme totiž v době, kdy pracujeme s klienty, kteří trpí hypokinezí, svalovými dysbalancemi, bolestmi zad a kloubů apod. Málokdy budeme mít naprosto "zdravého" klienta. Ke stěžejním základům kurzu tedy patří získání znalostí o diagnostických postupech k hodnocení stavu pohybového aparátu a o metodických řadách, jejichž cílem je eliminace rizik plynoucích z nevhodně aplikované zátěže u jedinců trpících hypokinezí.

Kurz není určen pouze pro budoucí profesionální trenéry, ale také pro všechny ty, kteří se chtějí naučit rozumět svému tělu a vést jej k vyvážené tělesné harmonii. Kurz je také určen všem těm, kteří se dosud do fitness centra “báli vstoupit“ ze strachu, že nebudou vědět "jak a co mají cvičit". Absolvováním tohoto kurzu získáte vědomosti jak pracovat se svým tělem na celý život a navíc budete umět poradit své rodině a známým. Při výuce budou naprostí začátečníci odděleni od zkušených studentů tak, abychom zachovali individualitu přístupu a kurz obohatil každého do takové hloubky, jakou bude pro své cíle potřebovat.

Protože jsou kurzy pořádány Akademií výživy a sportu NutriAcademy, s.r.o., poznatky o cvičení jsou vhodně propojeny s poznatky o stravování před a po zátěži, jídla během regenerace, o vhodné suplementaci apod. Zvláštní důraz je také kladen na různé formy sportu a stravovací potřeby. Důkladně také budou probrány rozdíly v kondičním tréninku a stravovacím režimu profesionálních sportovců (hokejistů, fotbalistů, bodybuilderů, cyklistů, tanečníků, instruktorů aerobních aktivit apod.)

NAŠÍM MOTTEM JE:
BUĎ TRENÉREM A VÝŽIVOVÝM PORADCEM PŘEDEVŠÍM SÁM SOBĚ!

-

Termín kurzu Instruktor fitness


(Studijní blok 1, ukončeno Osvědčením o rekvalifikaci)
Dle aktuálního termínu, na který jste přihlášeni, vždy od 9.00 do cca 17.00 hod., Studijní blok 1 (rekvalifikační kurz Poradce pro výživu) školíme v těchto městech:

Brno, Praha

-

Obsah kurzu


1. Anatomie
Pohybový systém (kosti, klouby), svalová soustava (kosterní svalstvo)

2. Fyziologie
Fyziologie tělesné zátěže a biomechaniky pohybu, základní pohybové schopnosti, základy zátěžové diagnostiky, hypokineze, přetížení, regenerace, oběhový systém (srdce), dýchací systém (plíce), tepová frekvence, aerobní a anaerobní činnost

3. Traumatologie a první pomoc
Úrazy, charakter, ošetření a první pomoc

4. Pedagogika, psychologie
Osobnost trenéra, temperament, různé cvičební přístupy, metodiky a postupy, individualita a typologie osobnosti

5. Teorie sportovního tréninku
Jak sestavit cvičební plán, diagnostika klienta, různé metodiky a přístupy, vzorové cviky, výkon a výkonnost, tréninkové plány a dokumentace, způsob vedení záznamů, právní minimum pro práci trenéra

6. Výživa
Sportovní výživa, výživa před a po zátěži, regenerace, stravovací strategie, noční jídlo, stravování profesionálních a rekreačních sportovců, stravování při dvou a třífázovém tréninku, stravování před a po soutěži, stěžejní nezbytná suplementace, pitný režim. Tvorba jídelníčků a nutričních plánů, individuální přístup. Vhodní dodavatelé, kde nakupovat. Redukce tuku, lokální redukce tuku - strategie.. Nabrání svalové hmoty a monitoring – strategie. Doping a zakázané látky.

7. Praxe
Praktické cvičení ve fitcentru a tvorba cvičebních plánů a tréninkových jednotek. Práce s měřiči tepové frekvence. Pomůcky při cvičení, zdravotní pomůcky. Self - monitoring.


Stěžejní praktické dovednosti

Cvičení různých skupin lidí (sportovci a kompenzační cvičení, ženy, těhotné ženy, děti, senioři,
  rehabilitační cvičení, cvičení na odstranění svalových dysbalancí, cvičení na stabilizaci páteře.
Tréninková jednotka pro začátečníky a pro pokročilé, tréninková jednotka pro profesionální
  sportovce
Zvláštnosti tréninku seniorů
Trénink dětí
Silový trénink, vytrvalostní trénink, rychlostní trénink, regenerační tréninková jednotka, strečink
Aerobní a anaerobní práh
Posilování a strečink - dolní fixátory lopatky, paravertebrální svaly, svaly ramen, prsní svaly,
  svaly přední a zadní strany stehna, svaly paží, svaly lýtkové, břišní svaly

-

Cílová skupina


Kurz je určen pro:

Budoucí trenéry a instruktory fitness
Poradce pro výživu a nutriční terapeuty
Fyzioterapeuty
Instruktory aerobních forem
Výrobce a distributory doplňků stravy, výrobce potravin
Podnikatele a zaměstnavatele, kteří chtějí zabezpečit zdravý životní styl
  a díky tomu vysokou výkonnost svých zaměstnanců
Lázeňské pracovníky, maséry a wellness poradce
Širokou laickou veřejnost

Odbornou kvalifikaci absolvent musí prokázat vysokou kvalitou vědomostí a znalostí potřebných pro práci v oboru, dle standardu NutriAcademy.

-

Online přihláška na kurz

-

seznam všech studijních bloků  |  vzdělávací program Life Style kouč  |  zpět na úvodní stránku

Lifestyle Academy    © 2011 NutriAcademy s.r.o. - Akademie výživy a sportu®    Web: www.NutriAcademy.cz    E-mail: info@nutriacademy.cz    odkazy    bannery