Kurzy vaření, zdravý životní styl, gastronomie, vaření, nákupy, potraviny, pohyb, cvičení, hubnutí,
vzdělávání, kurzy, osobní růst, koučink

Lifestyle Academy - Buď fit s NutriAcademy
Lifestyle Academy - výživa, pohyb, vzdělání

Diagnostika - měření složení těla

-

Stanovení složení těla


Naše tělo se skládá převážně z kostí, orgánů, svalstva a tuku. U tuku rozlišujeme tuk základní (strukturální), který je součástí jednotlivých orgánů (kostní dřeň, srdce, plíce, játra, ledviny, svaly, střevo, slezina, mozek, sekundární pohlavní znaky) a tuk zásobní, který se nachází převážně v podkoží a v břišní dutině. Tělesný tuk je známý jako adipózní (tuková) tkáň. Tato tkáň je poměrně málo hydratovaná a slouží k mnoha účelům. Chrání naše orgány i tělo, slouží jako izolace a jako zásoba energie pro fyzickou aktivitu a pro přežití. Příliš malé nebo příliš velké množství tuku může být nezdravé a zvyšuje riziko morbidity (onemocnění) a mortality (smrti). Při hledání optimálního množství tuku je potřebné najít jistou "rovnováhu".

Rizika spojená s příliš nízkým procentem tuku mohou být opakované infekce, nedostatek energie nebo oslabený imunitní systém. Příliš velké množství tělesného tuku je spojeno se zvýšeným rizikem hypertenze, cukrovky, vysoké hladiny cholesterolu, cévní mozkové příhody, srdeních onemocnění a některých druhů rakoviny.

Existuje několik metod, jak lze procento tuku, resp. svalové tkáně stanovit. Každá metoda měření a výsledné hodnoty jsou limitovány objemem informací, které mohou poskytnout. Máme-li k dispozici více údajů, dostaneme jasnější obrázek o svém těle.

-

Přístroj In Body


Přístroj In Body
Přístroj In Body spolehlivě analyzuje všechny čtyři základní složky lidského těla (tuková tkáň, svalová hmota, voda, minerální látky) a vyjadřuje jejich poměr u dané osoby v těle v procentech. Navíc měří hodnotu tzv. bazálního metabolismu, neboli množství energie, které člověk potřebuje na zachování vitálních funkcí. Bez hodnoty bazálního metabolismu nelze sestavit dobrý individuální výživový plán.


Přijďte se k nám do centra změřit na přístroji In Body.
Těšíme se na Vás!Obr. Ukázka měření na přístroji In Body

Ukázka měření na přístroji In Body


Kontakt: Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
Závazné přihlášky posílejte na e-mail: info@nutriacademy.cz

-

zpět na úvodní stránku

Lifestyle Academy    © 2011 NutriAcademy s.r.o. - Akademie výživy a sportu®    Web: www.NutriAcademy.cz    E-mail: info@nutriacademy.cz    odkazy    bannery