NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Výroba potravin

Rekvalifikační program zaměřený na výrobu potravin, dle Národní soustavy kvalifikací. Studium je ukončeno Autorizovanou státní zkouškou. NutriAcademy, s.r.o. je autorizovaná společnost oprávněná k výkonu této státní zkoušky. Autorizovanou osobou (zkoušejícím) je Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA. Autorizace byla udělena Ministerstvem zemědělství ČR. Absolvent autorizované státní zkoušky získává Osvědčení pro výkon povolání Pracovník výroby potravin.

Kurz je možné studovat od 1.7.2017 nebo nastoupit během července či srpna. Teoretická výuka je vždy od 9.00 do 16.30 na adrese Antala Staška 34, Praha 4, praxe je uskutečněna v laboratoři Náchod, Českoskalická 1836, Kozí farmě Dolní Radechová (okres Náchod) či v jiných potravinářských provozech. Přesný rozpis  praxe bude s účastníky kurzu domluven individuálně dle časových možností. Termíny teoretické výuky jsou závazné, lze je však změnit po dohodě se skupinou.

Termíny výuky - teorie
13.,14.,15.10.2017
30.10-3.11.2017 (celý týden)
Termíny výuky -  praxe
červenec - září 2017

 

Charakteristika studijního programu

Výroba potravin je v současné době jednou z nejžádanějších profesí na pracovním trhu, neboť vždy se jedlo a také se vždycky jíst bude. Pracovník výroby potravin ovládá technologické postupy a umí si poradit v potravinářském provozu. Moderní trh si žádá zvláštní technologické postupy cílené na výrobu zdravějších potravin, bez přídavků éček a zbytečné chemie. Absolvent našeho kurzu se v této problematice bude velmi dobře orientovat. Zároveň bude probíhát praxe na farmě, v potravinářských provozech a také v laboratoři, kde si účastníci kurzu vlastnoručně vyzkouší mikrobiologické, senzorické a chemické postupy analýzy kvality potravin a ověření zdravotní nezávadnosti potravin. Kvalita výuky a její praktické zaměření se minimálně vyrovná kvalitě výuky na vysokých školách, se kterou mají vyučující vlastní několikaletou zkušenost. Praktická výuka je nenahraditelná, protože vychází z téměř 20ti leté praxe a zkušeností z činnosti v dozorových orgánech. Výuka bude probíhat dle požadavků Národní soustavy kvalifikací tak, aby byl účastník kurzu velmi dobře připraven pro státní Autorizovanou zkoušku.

Obsah kurzu

  1. Výroba potravin dle technologického postupu – technologie výroby různých potravin, potravin živočišného a rostlinného původu, požadavky legislativy, požadavky praxe. HACCP a jeho dodržování a kontrola. Křížová kontaminace. Praktické ukázky a příklady. Tipy do praxe.
  2. Výpočet spotřeby, příprava a úprava surovin  - příprava a úprava surovin, požadavky na měřící zařízení, metrologie, kalibrace. Praktické tipy z výroby. Laboratorní praxe.
  3. Obsluha strojů a zaříz pro výrobu potravinářských polotovarů - vhodné technologické vybavení, údržba, sanitace, výpočet nákladů na provoz, obsluha strojů, zásady bezpečnosti práce - legislativní požadavky.
  4. Smyslové (senzorické) posuzování jakosti výrobků - příprava vzorků pro senzorickou analýzu, kontrola jakosti dle standardů, postup při vývoji nových výrobků, zhodnocení senzorické jakosti, návrh úpravy technologie výrobků
  5. Provádění základní evidence v potravinářské výrobě - legislativní požadavky, praktické nácviky a tipy z reálné výroby.
  6. Provádění hygienicko-sanitační činnosti, dodržování zásad BOZP - hygienické předpisy a bezpečnost práce, sanitační řád, požární ochrana. Návody a tipy z reálné praxe.

Informace o pořadateli kurzu

Kurz bude probíhat podle studijních materiálů a metodik společnosti NutriAcademy,.s.r.o., které jsou chráněny autorským zákonem. Kurzy jsou pořádány pod národní registrovanou ochranou známkou NutriAcademy - Akademie výživy a sportu® (ÚPV - Číslo spisu 463148/číslo zápisu 304621, přihlašovatele/vlastníka NutriAcademy,s.r.o. )

Kvalifikační předpoklady:

Nejsou, kurz si může udělat kdokoli a je ukončen Certifikátem. Požadavky na autorizovanou státní zkoušku a získání kvalifikace Pracovník výroby potravin: středoškolské vzdělání s výučním listem.

Cena kurzu

16 900,- Kč 

Cena autorizované zkoušky Pracovník výroby potravin nebo Farmářský zpracovatel mléka:

7 900,- Kč (vč. DPH) . Autorizovanou zkoušku lze vykonat i bez kurzu. Termíny: 8.10. 2017.