NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Autorizovaná státní zkouška Lektor dalšího vzdělávání

Autorizovanou zkouškou si můžete ověřit a uznat své znalosti a dovednosti a získat certifikát, který dokazuje, že disponujete kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Profese Lektor dalšího vzdělávání spadá do Národní soustavy kvalifikací a společnost NutriAcademy, s.r.o. je autorizovanou osobou pro provádění státních zkoušek pro tuto profesi. Při zkouškách zasedá komise, složená ze dvou členů - Ing. Radky Burdychové, Ph.D., MBA a Dr. Marty Burdychové, které svou kvalifikací, manažerskou a odbornou praxí splnily náročné podmínky Ministrestva školství a mohou být zkoušejícími v této profesi.

 

Termín: 2.12. 2018 v 16.00

Přihlášky: Po odeslání poptávky na zkoušku emailem na info@nutriacademy.cz Vám budou zaslány bližší informace k průběhu a požadavkům na zkoušky + přihláška ke zkoušce. Požadavky na autorizovanou státní zkoušku se řídí systémem Národní soustavy kvalifikací

Cena: 3900 Kč

 

Autorizovaná státní zkouška Výroba potravin a Farmářský zpracovatel mléka

NutriAcademy, s.r.o. je autorizovaná společnost oprávněná k výkonu této státní zkoušky. Autorizovanou osobou (zkoušejícím) je Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA. Autorizace byla udělena Ministerstvem zemědělství ČR. Absolvent autorizované státní zkoušky získává Osvědčení pro výkon povolání Pracovník výroby potravin nebo Pracovník výroby mléčných produktů.

Termín: říjen/listopad 2018

Přihlášky: Po odeslání poptávky na zkoušku emailem na info@nutriacademy.cz Vám budou zaslány bližší informace k průběhu a požadavkům na zkoušky + přihláška ke zkoušce. Požadavky na autorizovanou státní zkoušku se řídí systémem Národní soustavy kvalifikací

Cena: 9800,- Kč (vč. DPH). Při větším počtu účastníků z jedné instituce je možná sleva.

Přípravný seminář: koná se den před zkouškou, cena 1000,- Kč/osoba. Ke zkoušce je seminář nepovinný, pouze doporučený